Det kanske rentav förhåller sig på det sättet att vanlig planering inte fungerar för ovanliga väderförhållanden. På vintern måste kommunen och andra som ansvarar för körbara vägar ha beredskap när det kommer snö. Och på sommaren kanske man på motsvarande sätt måste ha en lika flexibel beredskap för renhållning när sommaren överraskar i all sin prakt och härlighet!

Därför föreslår jag att Jönköpings kommun med tekniska kontoret i spetsen tar sig en ordentlig funderare över hur man kan organisera en beredskap för renhållning vid sol och bad under sommartid precis som man har beredskap för snöfall under vintertid.

Så länge det ser skräpigt ut i staden är det svårt att motivera människor att uppföra sig på ett städat och anständigt sätt. Först när det är rent och snyggt framstår alla som skräpar ner som snuskpellar! Sen är det bra om vi alla hjälps åt att hålla rent, och i de fall som folk inte begriper detta själva så är det bra om vi använder lite civilkurage och påpekar det olämpliga i att slänga skräp omkring sig.

Håll Sverige Rent startade som en kampanj i mitten av 1960-talet och är sedan mitten av 1980-talet en omfattande organisation som utgörs av en stiftelse där Naturvårdsverket och AB Svenska Returpack ingår. Men den här organisationen kan inte städa Sverige rent men de kan hantera returer av glas, plåt och papper så att vi får en bättre miljö.

Annons

Däremot måste vi alla använda både förstånd och gott uppförande för en renare stad, och det gäller förstås både våra invånare och våra kommunala tjänstemän.

Och ett tips ytterligare. Området kring Stadsparken är på sina ställen mycket dåligt underhållet. Staket, sittplatser och bord på berget, invid flaggstängerna nedanför Stadsparksvallen, är i stort behov av renovering. Det är under vår kommuns värdighet att vi ska erbjuda ruttna och flagade miljöer för våra invånare och besökare. Bättre kan vi, och det är absolut inte en kostnadsfråga utan i första hand en ordningsfråga.

Nils-Erik Emme, Jönköping (KD)