Det är i november som flytten går men det är ännu inte bestämt var på Ryhov som den nya jourcentralen ska finnas. Det blir i lokaler som passar och som inte används under kvällstid och helger.

Samtidigt med flytten är förslaget att jourcentralen döps om till närakut.

Alla är inte förtjusta över flytten, men Mia Frisk (KD) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden ser det inte som den viktigaste frågan. Att det nu blir av är en följd av att Alliansens budgetförslag för 2018 föll och flytten fanns med i den rödgröna budgeten som vann. Sverigedemokraterna lade ju ner sina stödröster i omröstningen.

Rätt vård

Marcus Eskdahl är nöjd med förändringen.

– För oss socialdemokrater har det varit viktigt att flytta jourcentralen i Jönköping till Ryhov. De som åker till akuten under kvällstid ska få rätt vård och kan därmed lättare hänvisas till närakuten. På det sättet minskar vi trycket på akutmottagningen och på personalens arbetsbörda, säger Marcus Eskdahl (S) som är regionråd i opposition i Region Jönköpings län.

Mia Frisk konstaterar att budgeten ska respekteras som den är. Hon påpekar också att det handlar om signaler till invånarna och påpekar att det var Socialdemokraterna som en gång flyttade ut jourcentralen från sjukhuset till vårdcentralen Hälsan 2.

Namnbyte underlättar

– Nu hoppas vi att det blir tydligt för invånarna vart man vänder sig och namnbytet kan hjälpa till med det. Närakuter hör till primärvården och det är dit man ska vända sig i första hand. Om man felaktigt söker akutmottagningen på kvällar och helger blir man hänvisad till närakuten istället, säger Mia Frisk.

Annons

Det finns jourcentraler även i Eksjö och Värnamo. Förslaget från presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnden är att också de byter namn till närakuter i höst. Jourcentralerna ingår i primärvårdens verksamhet och är knutna till Vårdcentralerna. De bemannas under kvällar och helger med personal från vårdcentralerna inom Bra liv och privata vårdcentraler.