Vid minst tre tillfällen på kort tid har tjänstemän vid olika förvaltningar i Jönköpings kommun slirat när Jönköpings-Posten har begärt ut allmänna handlingar, alltså dokument som skyndsamt ska lämnas ut om de inte är sekretessbelagda.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. För dem gäller en av de bärande maximerna i den svenska demokratin, den grundlagsfästa offentlighetsprincipen.

Tanken med den är att öppenhet och medborgerlig insyn i den offentliga maktapparaten förebygger missbruk och korruption.

JP blir i det sammanhanget medborgarnas förlängda arm, när tidningens reportrar begär ut handlingar från kommunen.

Detta är kommunala tjänstemän skyldiga att respektera. De är skyldiga att så snart möjligt överlämna begärda dokument.

Annons

När JP nyligen har skrivit om Munksjöstaden och den tilltänkta arenan vid Jordbron, har bland annat svaret varit att handlingar lämnas ut i samband med det politiska beslutet.

Det är ett grundlagsvidrigt svar.

Tjänstemän har även lämnat synpunkter på att tidningen skriver om ärenden innan de är beslutade. Det vittnar om dålig förståelse för JP:s och övrig medias roll i samhället.

Vår uppgift är att skildra ärenden, inkluderat deras beredning fram till beslut, eftersom det finns ett medborgerligt intresse av att så sker. Fråga valfri invånare om hen hade tyckt att det hade varit så klokt att avstå rapportering om Axamo-affären tills den hade beslutats av kommunfullmäktige.

Reportrar upplever att det blir allt bökigare att raskt få del av allmänna handlingar.

Vad beror den tendensen på? Okunnighet om grundläggande lagregler? Ovilja? Lättja? En sorts missriktad omsorg om den kommunala administrationen och beredningsprocessen? Önskan om att få jobba i fred? Ambition att skydda politikerna mot överraskande skriverier?

Oavsett vilket är denna obstruktion oacceptabel och för tjänstemän i alla läger finns bara ett rätt:

Lämna på begäran skyndsamt ut allmänna handlingar utan kommentarer eller frågor, om ni inte avser att fatta ett formellt, skriftligt beslut om sekretess.