NU MÅSTE VI tala klarspråk om det här med regioner. Klarspråk i bokstavlig mening. För det handlar om språket, ordvalet, vid sidan av den storvulna (och felaktiga) idén om att "bigger is better" alltid är just bättre. Erfarenheterna av dagens så kallade storregioner talar för motsatsen.

Regeringens utredare kommer med förslag på hur Sverige ska delas in. Det rör sig om "regioner", stora regioner, där Jönköpings län kommer att uppslukas av andra, Jönköping som kommun sättas på undantag till förmån för andra, något större, städer (som Linköping).

SEDAN, SOM SAGT, är det detta med språket. Hela regionfrågan har varit språkligt förfelad från början.

Att prata om "region" som inte bara ett geografiskt avgränsat område, utan också som en administrativ institution (som landstingen eller kommunerna) är knepigt.

Det har faktiskt inte blivit bättre av att Landstinget i Jönköpings län bytte namn till Region Jönköpings län 1 januari 2015. Nya ansvarsområden till trots, förändringen är i första hand begreppsmässig. Det förvirrar.

SOM KONKRET exempel för att illustrera förvirringen kan vi ta följande.

"Jönköpingsregionen" är sedan länge en etablerad informell term för det geografiska området närmast runt Vätterns sydspets, södra Vätterbygden helt enkelt. Detta i motsats till de sydligaste länsdelarna, där begreppet Gnosjöregionen förekommer (med avseende på näringslivet i första hand) eller det vidare GGVV-regionen (Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Vaggeryd).

Om man vill mena hela länet, pratar man om just "länet" eller "Jönköpings län".

Nu har vi alltså även Region Jönköpings län, som enbart är namnet på själva institutionen (det tidigare landstinget).

INGEN MEDBORGARE bor sålunda i Region Jönköpings län, men många bor i Jönköpingsregionen och ännu fler i Jönköpings län.

Tyvärr får vi leva med begreppet "region", eftersom det kidnappades redan 1999 av Västra Götaland och Skåne. Det var olyckligt, eftersom ordet "region" sedan länge var informellt etablerat och spelade en annan roll än som officiell förvaltningsterm. Helt plötsligt upphöjdes det till en formell benämning.

Det blir mer av detta. Det är vedertaget att i Sverige säga att vi har tre "storstadsregioner".

Nu ska vi dessutom få ett antal "storregioner". Dagens stora "Västra Götalandsregionen" är geografiskt så mycket mer än det som traditionellt har betecknats som storstadsregionen Göteborg.

Till det kommer Norrköpings/Linköpings gamla slogan om att de minsann är "fjärde storstadsregionen".

Med den nya statliga utredningen ökar förvirringen och ingen är heller politiskt, ekonomiskt eller i övrigt administrativt betjänt av större, hopslagna regioner.

Åtminstone är inte välfungerande Jönköpings län det. Därför ska länet bevaras som en administrativ enhet.

Det som så sent som förra året blev Region Jönköpings län har precis kommit igång och börjat arbeta. Organisationen, bland annat med tre politiska nämnder under regionstyrelsen, är färsk.

Ska detta snart rivas upp? Till gagn för vem? För utredare och förment goda förvaltningsreformatorer som inte har annat för sig?

Nej, det är lätt att hålla med Mats Green (M), riksdagsledamot från Jönköpings län (inte Region Jönköpings län!), när han i P4 Radio Jönköping konstaterar:

"Det här handlar bara om att det är ett antal politiker i Stockholm som tycker det är kul att sitta och rita kartor."