Jönköping University har blivit JO-anmält av språkrådet på grund av att man ändrat namn från Högskolan i Jönköping till Jönköping University.

Annons

Prorektor Lars Niklasson säger dock att Jönköping University sedan länge är högskolans namn på engelska och sedan hösten 2015 använder man även Jönköping University i sin kommunikation på svenska. Detta eftersom man vill att namnet ska symbolisera den internationella profilen och för att få en enhetlig avsändare både inom Sverige och utomlands.

"Med tanke på vår internationella kontext anser vi det logiskt och naturligt att vi har ett och samma namn både inom Sverige och utomlands, och att det namnet är på engelska. Vi förmodar att det var logiskt och naturligt även för de statliga svenska bolag och stiftelser som också har valt engelska namn, till exempel Business Sweden, RISE Research Institutes of Sweden, Green Cargo och Swedish National Road Consulting (SWEROAD)", skriver han i en kommentar.

Hans kommentar till att Språkrådet anser att högskolor och universitet borde sträva efter att finna strategier för att människor utifrån olika språkliga förutsättningar kan nå fram högskolornas utbildnings- och kunskapsutbud är "Vid Jönköping University ges utbildningar på svenska och på engelska och därigenom kan vi erbjuda utbildning och kunskap till ett större antal människor än de som bara har svenska som modersmål. Vi är trygga i vårt namn Jönköping University och kan inte se att namnbytet skulle vara att svika vårt ansvar för det svenska språket".