I rapporten, som Handelsanställdas förbund har gjort, har drygt 2 000 butiksanställda tillfrågats om julmusiken är ett arbetsmiljöproblem.

Resultaten visar att det finns blandade uppfattningar. Julmusiken kan vara uppskattad, precis som den musik som spelas andra tider på året, men drygt en tredjedel ser julmusiken som mer påfrestande för arbetsmiljön än vanlig musik.

Den största anledningen till att många upplever högtidsmusiken som ett problem är bristen på variation och kvalité på musiken. Många kommentarer i rapporten, när frågan om julmusiken kommer fram, är negativa.

”Kanske låter överdrivet men jag tycker det är tortyr”, säger en person.

”Jag tycker helt ärligt det borde vara olagligt att tvinga butikspersonal att lyssna på julmusik under julhandeln", uppger en annan.

En avgörande sak för att personalen inte ska uppfatta musiken som ett arbetsmiljöproblem är att de har inflytande över vilken musik som spelas. De som har inflytande är betydligt mer positiva till musiken.

– Det viktigaste är att musiken uppfattas som omväxlande, och det kanske ändå inte alltid är fallet när julslingorna spelas, säger Stefan Carlén, chefsekonom på Handelsanställdas förbund och rapportförfattare.

Men andra, ofta personer som upplever dåligt varierad musik på sin arbetsplats under resten av året, upplever julmusiken som positiv.