Sex nyskrivna tolkningar av Viktor Rydbergs "Tomten":

Magnus Utviks: Endast Herta Müller är vaken

Johanna Thydell: Endast mamma är vaken

Katarina von Bredow: Nattskift på palliativen

UKON: Polisens fakta om Tomten

Anna Axfors: Midvinternattens köld är hårdost laktosfri

Malte Persson: Tomten 2016