— Men undervisningen kommer inte att påverkas, understryker hon.

750 elever går i dag på Junedalsskolan, vilket gör det till kommunens största högstadium. Nu ska skolan få ny och bättre ventilation. Det ska dras nya rör och de gamla ska saneras. Men när arbetet drog igång i december i fjol upptäcktes det farliga byggämnesmaterialet asbest.

Asbest

Asbest finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid..

Asbest

Asbest finfördelas till mycket vassa och tunna fibrer som kan sväva i luften under lång tid. Om man andas in dammet kan det uppstå sjukliga förändringar i lungorna. I värsta fall leder det till döden. Man kan drabbas av pleuraplack, asbestos, lungcancer eller mesoteliom. Men det kan ta lång tid innan sjukdomen visar sig.

— Det fanns i ventilationssystemen, säger Irena Hanzek, och asbesten finns i rörskarvarna. Det är sådant som inte har rörts sedan skolan byggdes på 50-talet, men nu byggs det ventilation och då behövs det tas bort, förklarar Irena Hanzek.

Personalen informerades veckan före jul, och eleverna ska få information under onsdagen. Lokalerna, två åt gången, som saneras kommer tillfälligt vara stängda och undervisningen kommer att flyttas till två andra lokaler.

Annons

— De drabbade ytorna isoleras, och där får inga elever vistas. Jag har fullt förtroende för att företaget som jobbar med saneringen löser det på bästa sätt, säger Irena Hanzek.

— Det tar ingen plats, men det gör ont i öronen när de jobbar här, säger åttondeklassaren Clara Uddén.

— Utifrån den information vi har fått känns det tryggt. Arbetet ska ske enligt de regler och föreskrifter som finns, säger hon.

Så undervisningen påverkas inte?

— Nej, inget alls, säger Hanzek. Eleverna får flyttas runt mellan olika klassrum i och med att en yta i taget saneras. De får flytta runt mellan olika klassrum, men verksamheten påverkas inte. Inga lektioner kommer att ställas in.

Det blir industri- och skadeserviceföretaget Corvara som står för saneringsarbetet.