De kulturella satsningarna i Jönköpings kommun har diskuterats både mycket och länge. Som en del i detta anordnar nu Jönköpings-Posten på tisdagskvällen en direktsänd kulturdebatt från Harrys i Jönköping, där politiker, utövare och andra intresserade kan mötas för att diskutera, fråga och svara.

- Ett sånt här initiativ är jättebra. Om aktörer och utövare intresserar sig och vill att det ska satsas mer på kulturen så hörsammas det förhoppningsvis av politikerna också, säger Peter Jutterström (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Jönköpings kommun.

Annons

Som en del i att höja statusen och skapa intresse för kulturen i kommunen jobbar nu både tjänstemän och politiker mot att Jönköping ska bli Europas kulturhuvudstad 2029. Ett mål som många kanske fnyser åt men där själva resan är det viktigaste, säger Jutterström.

- Det är ett jättetufft mål med tanke på vårt utgångsläge men genom att sätta upp ett sånt här mål så ändrar vi förhoppningsvis tänket och lyfter blicken, säger han och fortsätter:

- Jag tror att satsningar på kultur och fritid i längden kan verka förebyggande på så sätt att invånarna blir friskare och mår bättre.

En fråga som varit stor de senaste åren är satsningen på en konsthall. Under åren 2015-2016 drevs "Konsthall Jönköping", ett program där kommunen med stöd av Region Jönköpings län iscensatte konstprojekt på olika platser i kommunen. Det var, enligt Jutterström, ett test för att se om det går att nå medborgarna på något annat sätt än med en fysisk konsthall. Men det projektet är nu slut, pengarna likaså och en utvärdering pågår. Något nytt projekt är inte planerat och på frågan om ifall han tycker att en fysisk konsthall behövs i Jönköping hänvisar Jutterström till att det är det som utvärderingen ska visa.

Vad tycker du personligen?

- Det vore jättekul. Men det finns inte pengar till det så det är inte aktuellt just nu.