När tidningen når Mazar Alijevski som är tf förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen berättar han att praxisen är att det ges ut en del av bidraget först och sedan en del när slutredovisningen sker, vilket kan ske olika tider beroende på projekt och situation.

— Jag vet faktiskt inte varför det är så, det är nog något som ligger långt tillbaka, säger han och hänvisar till medarbetare jobbar med konkret med bidrag till kulturföreningarna.

Politisk fråga

Enhetschefen för kulturproduktion, Erica Månsson, menar att det egentligen är en politisk fråga. Dessutom menar hon att utbetalningarna är lite olika beroende på vilka bidrag det gäller.

Annons

— Det finns olika typer av stöd. Vitsen med inte betala ut hela beloppet omedelbart är att man vill ha in rätt handlingar. Det är bakgrunden till att man har det så. Därför betalar vi ut pengarna när vi har fått in godkända handlingar, säger Erica Månsson.

Erica Månsson berättar vidare att det är så här det ser ut på de flesta kommuner.

— Det är en vanlig rutin att man delar ut en del först och sedan resten när årsredovisningen visas. Det är inte så att vi försöker ge våra aktörer likviditetsproblem, säger Erica Månsson.

Medveten om problemet

I det enskilda fallet Österängens konsthall berättar hon också att det är ett speciellt projektstöd som ligger lite utanför det normala systemet och att det därför är nämnden som har gått in och beslutat om hur utbetalningarna ska ske.

Peter Jutterström (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, berättar att de på politisk nivå är medvetna om praxisen och dess problematik.

— Vi har uppmärksammat det och håller på att tittar på det. Vi har sagt att vi måste göra en översyn eftersom det blir väldigt tungt för föreningarna med detta. Det kanske blir en förändring med att det blir en mindre del av summan som betalas ut efteråt.