Kabe genomförde en rad investeringar som också påverkar verksamhetsresultatet. En ny limfabrik för så kallade sandwichpaneler och en ny produktionslinje för helintegrerade husbilar medförde att produktionskapaciteten höjdes avsevärt.

— Om vi ser till enbart bemanningen så vi med cirka hundra medarbetare förra året i Tenhult och därutöver bemanningsfolk vid behov. Det är väldigt högt tryck nu för att få ut de husvagnar och husbilar som har beställts, konstaterar koncernchef Alf Ekström.

— När det gäller investeringsprogrammet ifjol är det ett av de största någonsin.

Adria går bra

Nettoomsättningen steg från 2 045 miljoner kronor till 2 313 miljoner, en ökning med 13 procent. I rapporten framgår det även att Adria och Sun Living som ingår i Kabes nordiska marknad har ökat sin försäljning.

— Vårt mål står fast att vi långsiktigt ska vara marknadsledande i Sverige och Norden inom alla produktområden och prisklasser, säger Alf Ekström.

Styrelsen föreslår årsstämman i maj en utdelning på 5,50 kronor per aktie, en ökning med 50 öre jämfört med 2016. Kabe hade vid årsskiftet drygt 600 anställda.