Under tisdagen kom Kabe Group AB i Tenhult ut med en relativt positiv halvårsrapport. Siffrorna visade att bolagets nettoomsättning gått upp till 1 440 miljoner kronor vilket är en ökning med 15,5 procent jämfört med samma period i fjol.

Försäljningen har ökat generellt hos koncernen där husbilsförsäljningen stått för den största andelen. Jämfört med föregående år har försäljningen av husbilar i Norden ökat med cirka 30 procent.

Men alla siffror i rapporten var inte lika positiva. Under halvåret har rörelsemarginalen minskat till 7,6 procent, vilket är en minskning med 1,1 procent. I rapporten kopplas detta till kursförsämringen av den svenska kronan:

"De kostnadshöjningar som koncernen har drabbats av på grund av valutakurssituationen har vi inte kunnat kompensera oss för. /.../ Bland annat har den svaga svenska kronan påverkat konsumentpriset, främst på importerade färdiga produkter".

I rapporten skriver de också att det senaste året inneburit det största investeringsprogrammet i företaget historia. Utöver detta har de under perioden också sålt dotterbolaget Kabe hus för cirka 4,5Mkr. Det sålda bolaget äger en fastighet för uthyrning.