Marken är kraftigt förorenad vid gamla Norrahammars bruk. Bland annat arsenik har hittats i marken – vilket gör jobbet svårare för Jönköpings Energi nu då de ska ta ner de gamla luftledningarna och ersätta dem med markkablar.

En första provtagning gjordes tidigare i vinter och efter det har Länsstyrelsen fattat beslut om vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Marken som grävs upp måste testas med jämna mellanrum för att gifthalterna ska kunna mätas. Bara om marken anses riskfri får den läggas tillbaka - i annat fall tvingas Jönköpings Energi köra bort den och använda renare jord till att fylla hålen med.

– Skulle vi hitta massor som är förorenade så får vi hantera de här massorna enligt Länsstyrelsens beslut, säger Johan Lindh, kommunikatör på Jönköpings Energi.

Hittills är det däremot bara mindre halter som har hittats även om området är klassat som ett förorenat område.

Jobbet väntas pågå i åtminstone ett drygt halvår och avslutas hösten 2017. Enligt Länsstyrelsens beslut får arbetet bara utföras mellan klockan 07.00-18.00 på dagarna för att inte störa de boende i närheten.

Markkablarna väntas göra att risken för strömavbrott minskar. Det samtidigt som de gamla luftledningarna är slitna och oavsett behöver bytas ut.