Hennes dagar fylls av boule, gymnastik, kör, bingo, musikträffar, studiecirklar och ipadkurser. Ibland ordnas grillträffar i trädgården och utflykter med tvåsitsiga cyklar. Det har även hänt att en grupp förskolebarn har kommit på besök.

Tack vare den engagerade personalens Facebook-uppdateringar kan vi anhöriga följa livet på boendet. Min favorit bland videoklippen visar när farmor för första gången i sitt liv åker raggarbil. Synen av det vita håret fladdrande i fartvinden förstärker kontrasten till den klichéaktiga bilden av en äldreomsorg i kris, med boende som sitter ensamma hela dagarna.

Kvaliteten på äldreomsorg varierar, både inom privat och offentlig verksamhet. Klart är dock att många äldre lider av ensamhet oavsett om de bor hemma eller på ett särskilt boende. Jerry Hanssons (V) motion i kommunfullmäktige är en viktig påminnelse om det. Dessutom är innehållet intressant. Hansson föreslår att äldre ska få chansen att åka på sommarkollo, och syftet är att de ska umgås och bryta vardagens isolering. Han har en poäng i att sommaren kan innebära en lång period av ensamhet när aktiviteter tar slut för säsongen.

Relaterat: Förslag: Skicka äldre på sommarkollo

Oönskad ensamhet kan leda till ohälsa. Känslan ökar risken för depression, men även hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Det har britterna insett. I början av året utsågs Tracey Crouch till minister med ansvar att bekämpa ensamhet. Premiärminister Theresa May passade vid tillfället på att uppmana medborgarna att motverka den ensamhet som är det moderna samhällets baksida.

Annons

I den engelska småstaden Frome pågår sedan 2013 ett projekt för att fånga upp ensamma människor och erbjuda gemenskap under okonstlade former. Detta efter att vårdpersonal upplevde att patienter sökte sig till akutmottagningen när deras problem egentligen handlade om just ensamhet. 500 frivilliga — bland annat frisörer, kaféägare och lärare — utbildades i att vara observanta och att möta andra med medmänsklighet. Resultatet? Färre uppsökte akutsjukvården. Det är naturligtvis främst glädjande ur ett mänskligt perspektiv, men det är knappast någon nackdel att varje pund som spenderades på projektet ledde till sex sparade pund för sjukvården.

Ett liknande projekt pågår i Jönköping. Ett stort antal föreningar, bland andra Pingstkyrkan, Röda korset och ABF, har fått medel för verksamhet som riktar sig till att minska människors isolering. Häromdagen fick äldrenämnden ta del av en delrapport som ger ett gott betyg till satsningen.

Just Vänsterpartiet brukar inte dra sig för att ropa efter statligt finansierade satsningar. Därför är det extra välkommet att motionen om sommarkollo även engagerar civilsamhället. Alla insatser måste inte bekostas av skattemedel. Ett samarbete mellan föreningsliv och kommun kan vara tillräckligt för att sätta guldkant på en ensam pensionärs sommar.

Och med tanke på det stora motorintresse som finns i Jönköping: nog borde väl de äldre få åka raggarbil till kollot?

Glad midsommar!