Det är på Dundrets rehabiliteringsenhet som pilotprojektet nu pågår.

Tio personer har hittills testat kameran och försöket uppges ha slagit väl ut. Kameran placeras i sovrummet så att sängen syns och personal kan öppna kameran via en surfplatta för att se om personen ligger i sängen och allt verkar normalt. Kameran och datorn ersätter ett personligt tillsynsbesök av personal.

Slipper störas

Så går det till

Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera som inte kan ta bilder och inte har någ..

Så går det till

Trygghetskameran är en mörkerseende titthålskamera som inte kan ta bilder och inte har någon inspelningsfunktion.

Personal öppnar kameran för tillsyn så många gånger och vid de klockslag som man kommit överens med brukaren om, i övrigt är systemet låst.

Leverantören av kameran tillhandahåller systemet för tillsyn.

Kommunens mobila bredband ska fungera över hela kommunen som stöd för systemet.

Den enskilde får ingen extra kostnad, utan det ingår i biståndsbeslut.

— De fysiska besök som man behöver får man, det är för tillsyn som vi testar om kameran får någon positiv inverkan för ostörd sömn. Det där lilla knäppet i låset kan väcka den boende, säger Elisabeth Englund som är enhetschef på Dundrets äldreboende.

De som tillfrågats och har gått med på att prova kameran är medvetna om vad kameran innebär. Även anhöriga har informerats och några negativa effekter har inte uppstått, enligt Elisabeth Englund.

Mindre kränkande

Fördelen för de boende är att de slipper oroa över eller behöver bli störda av att personal går in i bostaden när de sover.

— Det kan också uppfattas som mindre kränkande och integritetsstörande att personal bara öppnar kameran en stund, säger Tommy Stillvall som är projektledare för välfärdsteknik inom Jönköpings kommun.

En överenskommelse görs om hur många gånger kameran ska öppnas och vid vilka tider. Vid annan tid kan personal inte öppna kameran. Om personen inte ligger i sin säng, eller något verkar onormalt, agerar personalen enligt det som avtalats. Det kan då bli ett besök från nattpatrullen.

Försöket på Dundrets korttidsboendepågår till juni för att därefter utvärderas. Om det har fungerat bra finns en målsättning hos kommunen att trygghetskameror ska vara ett alternativ till nattlig tillsyn. Det kan då erbjudas till personer som har nattillsyn i sitt biståndsbeslut, men det ska vara frivilligt.