Den återkommande uppmärksamhetsveckan arrangeras den här veckan av en rad organisationer bland annat Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Hela människan, JUNIS och Stiftelsen Trygga Barnen. Temat på veckan är döpt till ”Förskolan spelar roll”.

Bakgrunden är att många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna.

Annons

Förskolan anses vara en verksamhet där pedagogerna i hög utsträckning har kontakt med föräldrar/vårdnadshavare. Det gör att förskolans personal har stora möjligheter att upptäcka och se barn vars föräldrar har missbruksproblem.

Länsstyrelserna i Halland, Kalmar, Kronoberg, Gotland, Blekinge och Jönköpings län uppmanar därför länens förskolor att uppmärksamma kampanjen som också förser förskolorna med konkreta tips och metoder för att arbeta förebyggande.

Sju av tio misstänker problem

Novus har på uppdrag av Systembolaget genomfört en undersökning där 2 000 lärare i årskurs 1 – 6 har intervjuats. Resultatet visar att sju av tio lärare har haft anledning att misstänka att en elev har en förälder eller vårdnadshavare som har alkoholproblem. Var femte lärare uppger att de har haft misstankar av detta slag vid flera tillfällen.

— Det är ju så att personal på förskolor som träffar barnen varje dag har unika möjligheter att upptäcka barn som far illa eller när det finns risk för det. Personalen har en skyldighet att göra orosanmälan till socialtjänsten om det är något som de får kännedom om eller misstänker, säger Elin Undevall.