På måndagen träffade anhöriga politiker i äldrenämnden för att än en gång prata om ett tungt ämne. Samtliga partier var representerade och såväl nämnd som anhöriga fick ge sina synpunkter om boendets vara eller icke vara.

Och från de anhörigas sida var åsikten om en eventuell flytt och nedläggning av boendet solklar.

— Ni pratar om en flytt av verksamheten, vi pratar om våra anhöriga. Det är bara pengar som styr välbefinnandet av vår äldre, var en av rösterna under eftermiddagen.

Bakgrunden till förslaget av flytt är bland annat att kommunen ställer krav att nattbemanningen alltid ska bestå av minst två personer med tanke på tunga flytt. Detta sett både som en arbetsmiljöfråga och som trygghet för de boende.

Det finns även ett ekonomiskt perspektiv då kommunen räknar med att spara 1,7 miljoner kronor om verksamheten flyttar till Mjölkafållans äldreboende där det går att samordna nattbemanningen lättare.

— Vid en eventuell flytt till Mjölkafållan kommer mycket att göras om och fräschas upp för att anpassas till de boende innan vi kan använda lokalerna, säger Ingeborg Esping, chef för äldreomsorgen i kommunen.

Om däremot Ebbesgården ska finnas kvar räknar kommunen med en kostnad på cirka 3 miljoner kronor, fördelat på inget sparande av 1,7 miljoner samt en kostnad på 1,3 miljoner för anställande av nattpersonal.

— Jag förstår verkligen de angörigas oro och situation, men i äldrenämnden måste vi se till helheten. Det är jätteviktigt med en dialog och nu kommer nämnden att sammanträda och komma med en rekommendation den 20 januari, säger nämndens ordförande Cecilia Hjort-Attefall (KD).

Äldrenämndens rekommendation kommer sedan att tas upp av först kommunstyrelsen och sedan av kommunfullmäktige som ska avgöra boendets framtid på mötet den 25 februari.

Och vad de anhöriga hoppas på för beslut på KF märktes med all tydlighet på mötet.

— Här har kommunen ett boende som fungerar riktigt bra. Varför inte använda det i PR-sammanhang i stället för att lägga ner det..?