Läs mer: Vildar startar nytt parti i Jönköping

Läs mer: "Demokraterna har kränkt sina partivänner"

Under onsdagen deklarerade de politiska vildarna Ola Helt, Anders Jörgensson, AnneMarie Grennhag, Bo Grennhag och Carin Berggren att de bildar ett nytt lokalt parti, under namnet Demokraterna Jönköping.

De siktar på att ta 10 av kommunfullmäktiges 81 platser i valet 2018.

Fakta: Mandatfördelning Jönköping

Jönköpings kommunfullmäktige har 81 platser. Så här ser mandatfördelningen ut om de politisk..

Fakta: Mandatfördelning Jönköping

Jönköpings kommunfullmäktige har 81 platser. Så här ser mandatfördelningen ut om de politiska vildarna räknas bort från Moderaternas mandat.

Moderaterna: 13 (tidigare 17)

Kristdemokraterna: 10

Centerpartiet: 6

Liberalerna: 4

Socialdemokraterna: 26

Miljöpartiet: 6

Vänsterpartiet: 4

Sverigedemokraterna 8:

Politiska vildar: 4

Alliansen har tillsammans 33 mandat, de fyra vildarna borträknade.

De rödgröna har tillsammans 36 mandat.

I länet finns redan flera lokala partier, exempelvis Vetlanda Framåtanda, Mullsjö Framtid och Habodemokraterna. I landet som helhet har den här typen av enfrågepartier eller partier med lokalt fokus omkring 6-7 procent av väljarstödet.

— De flesta har en kort livstid. De blommar upp under ett val men sedan är det en stor utmaning att behålla sin plats, säger David Karlsson, docent i offentlig förvaltning på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han berättar att lokala partier oftast börjar som enfrågepartier. När den frågan partiet driver blir mindre aktuell så utvecklas de till partier med fokus på lokala frågor.

— Sedan finns det andra som bildas direkt som ett slags "kommunens väl" parti. Men för att lyckas då krävs att man har något extra, exempelvis karismatiska personer som har ett väljarstöd bakom sig. Annars är det en rejäl uppförsbacke, säger David Karlsson.

Annons

Fakta: Politiska vildar till valet

Nästa val äger rum den 9 september 2018. Först då kan Demokraterna Jönköping bli invalda i k..

Fakta: Politiska vildar till valet

Nästa val äger rum den 9 september 2018. Först då kan Demokraterna Jönköping bli invalda i kommunfullmäktige.

Fram till dess är de fem avhopparna i praktiken politiska vildar som sitter på moderata mandat i kommunfullmäktige, nämnder och utskott.

I mitten av oktober efter valet byts ledamöterna i fullmäktige ut. Därefter kan det nya fullmäktige fatta beslut om att byta ut ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder.

I Jönköping brukar ledamöter i nämnder och kommunstyrelsen bytas ut vid årsskiftet efter valet.

Det nya partiet säger att de står på en borgerlig grund men att de inte vill fastna i någon höger- vänsterskala. De vill istället basera sin politik på pragmatiska beslut utifrån medborgarnas bästa. Värdegrunden består av respekt för alla människors lika värde och grundlagarna.

David Karlsson menar emellertid att ideologi är en viktig upplysning till väljarna på valdagen.

— Det är många frågor man inte kan förutse på valdagen som partiet kommer få ta ställning till. Men har man en ideologi så vet väljarna vilka principer som vägleder partiet, säger han.

Vildarna själva har också sagt att de upplever det lättare att vara mer lösningsorienterade nu, när de inte är knutna till ett nationellt parti.

— Vi har partival och det kan vara en utmaning att hålla sig till partilinjen. Det är inte första gången en grupp bryter sig ur ett större parti, det går bra så länge man sitter kvar på sina poster men det är en annan sak när det blir val igen, säger David Karlsson.

David Karlsson berättar att om det inte finns någon tydlig fråga som skiljer utbrytargruppen från deras tidigare parti så kan det vara svårt att få väljarnas stöd.

— Om partidelningen sker efter splittring i en sakfråga kan man få med sig sympatisörer som delar utbrytarnas hållning, i annat fall är risken att utbrytarna ses som svikare och då är det svårare att locka med sig trogna partiväljare.

Läs mer: S: Viktigt med blocköverskridande samarbete

Läs mer: Vildarnas miss - digitalt haveri direkt