Efter interna stridigheter lämnade Carin Berggren, AnneMarie Grennhag, Ola Helt och Anders Jörgensson Moderaterna. Men de sitter kvar som politiska vildar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och flera nämnder.

Avhopparna deklarerade tidigt att de inte nödvändigtvis skulle rösta med alliansen och den här veckan har de visat prov på det.

Läs mer: Statsvetare om avhoppen: Alla partiers mardröm

Rösta mot alliansen

Under onsdagens kommunfullmäktige röstade alla fyra för ett förslag från Socialdemokraterna om en utredning av friskvårdsinsatser på betald arbetstid. Trots att Alliansens var emot förslaget.

— Vi tyckte att det var ett bra förslag, säger Anders Jörgensson.

Senare under sammanträdet röstade de också efter egen vilja när ett parkprogram skulle antas.

Läs mer: Nytt avhopp efter krisen inom M

Avstod sina röster

Annons

Dagen innan avstod Carin Berggren från att rösta när Alliansen klubbade sitt budgetförslag i kommunstyrelsen. Samma dag avstod Ola Helt och Anders Jörgensson att rösta när budgeten togs i tekniska nämnden.

— Vi är i en sådan situation att vi nu är fria att ha egna åsikter. Att vi avstod innebär att vi har en total frihet att lägga ändringsförslag i höst, säger Ola Helt.

Två röster räcker

De politiska vildarna inräknat har alliansens 37 mandat och de rödgröna 36. Det räcker alltså med att två av de politiska vildarna avstår från att rösta för att de rödgröna ska vinna, så länge Sverigedemokraterna röstar på sina egna förslag.

Annemarie Grennhag, som röstade på Alliansens förslag i kommunstyrelsen, säger att hon kommer rösta på Alliansens budget även i höst.

"Allt är möjligt"

Ola Helt och Anders Jörgensson utesluter däremot inga alternativt.

— Allt är möjligt. Men vi har en förhoppning att alliansen vill beakta de saker vi finner extra viktiga. Vad det är kommer vi kommunicera ut under sommaren och hösten, säger Ola Helt.

— Jag måste titta på förslagen och utvärdera både de rödgröna, Alliansens och Sverigedemokraternas budget, säger Anders Jörgensson.

Ni har ju tidigare sagt att ni har kvar era politiska värderingar?

— I en kommun är det mer handgripligt saker som ska göras, det är inte lika ideologiskt på alla fronter. Då måste vi prioritera de bitar vi tycker är viktigt, säger han men påpekar att han exempelvis inte är för skattehöjningar.

Läs mer: Avhoppade politiker startar parti på Facebook