Missnöjet bland lärarna har uppmärksammats från politiskt håll. Jerry Hansson (V) lyfte konsekvenserna av lärarlönelyftet och förstelärarsystemet, och att en del har fått ta del av båda, andra inte av något, på kommunfullmäktiges decembermöte.

Fakta: Lärarlönerna Jönköpings kommun

Högsta lön, Lärare tidigare år (1-7) och Lärare senare år (4-9) kronor per månad.

2014-01-01..

Fakta: Lärarlönerna Jönköpings kommun

Högsta lön, Lärare tidigare år (1-7) och Lärare senare år (4-9) kronor per månad.

2014-01-01: Lär 1-7: 36 531 Lär 4-9: 36 587

2016-04-01: Lär 1-7: 45 794 Lär 4-9: 44 104

2016-07-01: Lär 1-7: 49 594 Lär 4-9: 46 604

Källa: Jönköpings kommun

— De två reformerna har varit stora misslyckanden. Det är en hel yrkesgrupp som har splittrats och det är dålig stämning på många skolor, säger han.

Enligt Jerry Hansson går en del lärare nu om rektorer i lön.

— Det är att slå in en kil i arbetslag i lärarkollektivet, en skada svår att ta tag i. Vi talar om att splittra en yrkesgrupp.

Han säger att det är viktigt att kommunen följer upp reformen för att läka de sår som finns.

Annons

På fullmäktige svarade barn- och utbildningsnämndens ordförande AnneMarie Grennhag att syftet med reformen var att det ska vara möjligt att göra karriär även i skolan, och att höja lärarnas status.

— Nu kan man göra karriär även om man är kvar i läraryrket. Det är jätteviktigt.

Men kriterierna för hur pengarna ska användas är starka.

— Jönköping valde att försöka fördela ut pengarna till så många som möjligt, säger hon.

Men antalet lärare som fick ta del av pengarna begränsades av kriteriet att den genomsnittliga löneökningen för alla lärare i satsningen hos en huvudman ska vara mellan 2500 kronor och 3500 kronor per månad.

Dessutom går bara tio procent av pengarna till förskollärare och fritidspedagoger.

— Det är tragiskt att det är så styrt av lärarkategori, säger AnneMarie Grennhag.

— Många skickliga lärare fick inte ta del av pengarna på grund av kriterierna regeringen satte upp. Det är beklagligt, jag hade gärna sett att vi kunde ha fått fördela pengarna på ett annat sätt. Men skulle vi ha avstått pengarna? Hur skulle lärarna ha reagerat på det? Det handlar om över 30 miljoner kronor, säger hon.