Just nu är arbetet med att återställa Klostergatan i full gång. Den 18 augusti beräknas arbetet vara helt klart och busstrafiken kommer därmed även att flyttas tillbaka till gatan.

– Vi har passat på att fixa lite nya busshållplatser och övergångställen också, säger Erling Wulff, enhetschef för va-förnyelsen.

Det stora vatten- och avloppsarbetet på Klostergatan har pågått sedan början av årsskiftet. JP har tidigare skrivit om hur flera butiker påverkats negativt av arbetet och att butiken Södersko flyttade till Gränna tidigare i sommar på grund av det.

"Ska bli skönt när det blir färdigt"

Göran Wester, butiksägare på Westers, tror inte att förnyelsen av gatan har påverkat hans försäljning.

– Vi har inte drabbats så hårt som jag vet att andra här på gatan har gjort. Men det ska bli skönt när det blir färdigt. Det blir toppen att slippa allt damm dessutom, det sätter sig överallt, säger Göran Wester.

Annons

Louise Hill bor bredvid Idas Park men tycker inte att arbetet på Klostergatan har påverkat henne särskilt mycket. Trots det är hon glad över att arbetet snart är klart.

– Det ska bli skönt. Då blir det lättare att gå på trottoarerna, säger Louise Hill.

Framtida spårvagnstraffik förbereds

Anledningen till att vattenledningarna läggs längs med gångbanorna är de framtida planerna på spårvagnstrafik.

– Vi lägger vattenledningarna och dagvattenledningarna på ena sidan med anledning av att det eventuellt kommer en spårvagn att trafikera år 2030, säger Erling Wulff, enhetschef för va-förnyelsen.

När den nya stationen i Södra Munksjön är färdig så kommer det att krävas en spårvagn för att få flyt i trafikmängden in till centrum, förklarar Erling Wulff. Därför placeras vattenledningarna längs med kanterna för att undvika risken för läckage.

Nya busshållplatser ska underlätta busstraffiken

Utöver va-förnyelsen på Klostergatan har busshållplatserna byggts om till så kallade klackhållplatser som ska hjälpa bussarna att ta sig fram snabbar. Detta innebär att biltrafikanter kommer att behöva stanna bakom bussarna när de stannar vid hållplatserna.

– Jag tror att folk kommer att välja andra gator att köra genom på grund av det, säger Louise Hill som bor i området.