Det var i april som kommunens hälso- och miljöskyddskontoret fick in ett klagomål av grannar till en kennel utanför Jönköping.

Mannen som driver kenneln dumpar hundavföring från sina 30-35 hundar i en och samma slänt. Slänten ligger nära ett vattendrag och utöver att grannar stördes av själva lukten så var de också oroade för sitt dricksvatten, som de hämtar ur en brunn.

Under en inspektion berättade mannen att han fyller ungefär en skottkärra i veckan med hundavföring, trädgårdsavfall och spån som han sedan dumpar i slänten. Han berättade för inspektören att han gjort så de senaste 15-17 åren.

— Det hävs i en stor kompost med gräs och löv, det är ju brukligt att slänga detta i en komposthög. Det är helt naturligt för mig som bor på landet, säger mannen till Jönköpings-Posten.

Annons

Utöver doftproblematiken menar kommunens utredare att högen kan utgöra en punktbelastning för närmiljön.

Krävs på åtgärder

Frågan hamnade slutligen hos politikerna i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Politikerna kräver nu att mannen ordnar en tät lagringsplats för avföringen, så det inte rinner ner i marken eller avger lukt som stör närboende.

Efter att beslutet nått mannen har han åtta veckor på sig att redovisa hur han ska lösa frågan. Han måste också berätta hur han ska ta hand om den befintliga högen.

— Vi tycker inte det är okej att bara låta det ligga kvar, säger Susanne Wismén (KD), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Var det här ett ovanligt ärende för er?

— Det kan man lugnt säga. Det här hör definitivt inte till vanligheterna, säger Susanne Wismén.

Sprids på åker

Mannen själv säger att han rättar sig efter politikernas beslut men menar att detta kan ställa till det för andra kennlar eller hundägare på landet. För egen del har han en lösning då han även är lantbrukare.

— Det är ju naturlig gödsel så jag kommer att sprida det på åkern istället, säger han.