På torsdag den 15 mars öppnar ansökningarna till höstens studier på Högskolor och Universitet runt om i landet. De som söker till till Högskolan i Jönköping kan i år söka ett nytt program. Det är en Civilingenjörsutbildning inom industriell produktframtagning som tillkommit på Tekniska högskolan.

– Det här är en civilingenjörsutbildning som integrerar produkt- och produktionsutveckling i en och samma utbildning, och därmed kan bidra till att företagen blir mer effektiva. Studenterna ges också möjlighet att studera upp till två och en halv termin utomlands. Vi samarbetar med campus runtom i världen där också svenska företag finns närvarande. Vi hoppas att den nya civilingenjörsutbildningen ska vara till stor glädje för regionen och bidra till att ännu fler ingenjörsstudenter söker sig till Jönköping, säger Johan Karltun, programansvarig, i ett pressmeddelande.

Stort engagemang från regionen

Även tidigare har ingenjörer kunnat utbilda sig på hög nivå i Jönköping genom att kombinera en kandidat- och en masterexamen, vilket motsvarar civilingenjörsexamen.

– Men civilingenjör är ett mycket starkt varumärke som värderas högt av både studenter och arbetsgivare, och därför tog vi beslutet att ansöka om examensrätt, förklarar Ingrid Wadskog som är vd för Tekniska högskolan.

Relaterat: Nu öppnar anmälan till högskolan – detta ska du läsa om du vill ha jobb

Engagemanget från regionens företag har varit stort. Ett 60-tal företag, från de stora koncernerna till små- och medelstora företag, stöttade ansökan.

Annons

– Näringslivets engagemang signalerar att vi är starka i vårt genomförande och bidrog till att regeringen gav oss förtroendet, konstaterar Ingrid Wadskog.