I slutet av augusti kom gården vid Skärsjösjöns strand ut till försäljning. Utgångspriset var 65 miljoner kronor, vilket naturligtvis begränsade antalet spekulanter.

Det är Mikael Sjöberg, mäklare på Skånegårdar som haft uppdraget att sälja Skärsjö gård. Under hösten har han jobbat med försäljningen.

— Antalet spekulanter har varit rätt normalt för den här typen av objekt, säger han.

Inget pris

Annons

Nu är det klart vem som blir ny ägare till Skärsjö gård. Det är Tomas Block från Huskvarna. Hur mycket han fick betala avslöjas dock inte.

— Som säljare och köpare har vi kommit överens om att inte berätta det, säger Mikael Sjöberg.

Den nya ägaren får en hel del för sina pengar. På gården finns förutom huvudbyggnaden (som uppfördes i slutet av 1700-talet) ytterligare två permanentbostäder, ett fritidshus samt ett antal ekonomibyggnader. Fastigheten äger i princip också hela sjön.

Det är dock skogsmarken som har det absolut högsta värdet på fastigheten. I den ingår cirka 441 hektar produktiv skog, 65 000 skogskubikmeter samt cirka 87 hektar åker- och betesmark.

Enligt Mikael Sjöberg är det historiskt sett en mycket bra investering att köpa en skogsfastighet.

Den nya ägaren tillträder fastigheten vid påsk nästa år. Tidningen har förgäves försökt nå Tomas Block.