Under lördagen hölls Klimatdagen i Jönköping. Vid Hamnkanalen fanns länstrafiken med en laddhybridbuss som till 80-90 procent går på el. Erik Andersson, trafikutvecklare på länstrafiken, berättade att intresset från allmänheten varit stort under dagen.

— Vi har fyra av den här sorten i Värnamo. De är väldigt tysta vilket många sagt sig uppskatta. Vi håller nu ögonen på hur det fungerar i Värnamo och det är möjligt att vi kommer att prova detta på någon mindre linje i Jönköping, säger Erik Andersson.

Must av fallfrukt

Klimatdagen arrangeras av Klimatrådet som består av företag, organisationer och kommuner i länet samt länsstyrelsen och regionen. På plats visades också bland annat miljöbilar, solceller och det gick att prova på elcyklar. En av de företagare som var på plats var den lokala musttillverkaren Christoph Hochmuth, han tillverkar must av fallfrukt från privata trädgårdar.

— Tanken är att ta tillvara på det som inte tas om hand i dagsläget, det är ungefär 60-80 ton fallfrukt som lämnas in varje år till sortergården i kommunen, det innebär 40 000 liter must, säger han.

Annons

Bland utställarna fanns Energikontor Norra Småland, som arbetar för att regionen ska nå sina klimat- och miljömål. Under Klimatdagen passade de på att informera om projektet "Hela resan".

— Syftet med projektet är att lyfta de hållbara färdsätten, gång, cykel och kollektivtrafik. Sedan arbetar vi mycket med påverkan kring arbetspendling och även gentemot tjänsteresor, säger Mattias Bodin, projektledare på Energikontor Norra Småland.

Flera av utställarna, däribland energikontoret, tyckte att uppslutningen var god trots regnet.

— Det har kommit förbi väldigt mycket folk i alla olika åldrar, säger Mattias Bodin.

Tror du vi kan få till ett hållbart resande?

— Absolut, på sikt kommer vi få till det. Det är en fråga om att alla måste börja dra i samma riktning, säger han.

"Gör skillnad"

Andreas Olsson, ansvarig för Klimatrådets administration och klimatstrateg på länsstyrelsen, var nöjd med dagen. Han tycker också att engagemanget kring klimatfrågan tycks växa lokalt, båda hos privatpersoner och organisationer.

— Det behövs verkligen i ett sådant här läge, där klimatfrågan som helhet blir alltmer akut, det räcker inte med entusiaster längre utan alla måste med på banan. Det som görs, görs snabbare och på en bredare front än innan. Man kan tänka att "vad gör de små stegen för skillnad", men de gör skillnad, säger han.