LÄS MER: Han blir J-Södras nya ordförande

Kjell Lundgren kom som ny klubbchef inför säsongen 2016. Det blir inga fler år. Han har valt att tacka nej till en förlängning.

- Jag fick ett erbjudande för två veckor sedan som jag har funderat på och jag bestämde mig för några dagar sedan att jag inte vill acceptera det erbjudandet. Det är inga hard feelings utan jag känner att jag inte vill ta det uppdraget, säger Kjell Lundgren.

Vad är det i erbjudandet som du inte vill acceptera?

Annons

- Det är lite förändringar i rollen som klubbchef som jag respekterar, men inte riktigt köper för egen del. Det är en helhetsbedömning som jag gör och jag känner att det inte riktigt klickar till 100 procent. Så det är med blandade känslor jag har tackat nej.

Förändringarna innebär i stora drag att styrelsen vill renodla arbetet i föreningen. Jimmy Thelin får mer sportsligt ansvar och klubbchefen skulle vara mer inriktad på ekonomi och marknad.

- Det är vissa oklarheter som jag inte riktigt känner för.

Vad för oklarheter?

- Lite hur det ska fungera i den organisation som är uppritad.

Tror du inte på organisationen?

- Jag respekterar den, men jag köper den inte till 100 procent själv.

När du nu lämnar och står utanför och tittar på organisationen, tror du att den fungerar?

- Det kan säkert fungera. Det handlar om att det är ett mer uttalat sportsligt spår och ett mer administrativt spår. Jag har till exempel haft en del med spelarkontrakt att göra, men det är inte tänkt att jag skulle ha gjort det i framtiden, säger Kjell Lundgren.