Om nu kommunalråden tycker de har för mycket att göra så anställ politiska sekreterare som arbetar med att gå igenom och analysera de frågor, som kommunalråden inte hinner med. Detta för att kommunalrådet ska få rätt underlag och kan fatta rätt beslut. Att få fler kommunalråd, som behöver bli försörjda av oss skattebetalare är vi inte betjänta av.

Ännu en gång – se till att omgående skrota förslaget om fler kommunalråd. Vad vi behöver är trovärdiga politiska företrädare kommande mandatperiod och kommunalråd, som är visionära, kunniga och pålästa och som arbetar för oss kommuninnevånares bästa och inte bara ser till sin egen försörjning. Vi behöver inte fler kommunalråd än vi har idag och skyll inte på att det ser olika ut i andra kommuner. Det är i Jönköpings kommun vi befinner oss och behöver inte gå över ån efter vatten.

Glöm inte att politik är ett förtroendeuppdrag och ingen försörjningskälla.

Lena Wahlgren