Läs mer: Så gjorde Stadsdirektören "konsult" till IT-chef

Saknade dokument, ofullständiga rekryteringar och luddiga överenskommelser. Kommunens högste tjänsteman stadsdirektören Carl-Johan Korsås har frångått en rad demokratiskt fattade beslut och kommunala riktlinjer när han anställde ny IT-chef.

Kommunalrådet Carin Berggren som nyligen lämnade Moderaterna är mycket kritisk till stadsdirektörens agerande.

— Det är en väldigt bra granskning. Sånt här får bara inte hända. Utifrån det som kommit fram så måste vi agera.

Vad har ni politiker för ansvar i detta?

— Alla kommunalråd och tjänstemän har ansvar över sitt eget område, men ju högre upp i hierarkin desto större ansvar. Vi som kommunalråd kan omöjligt känna till allt, men när det kommer fram sådana här saker så måste vi ta tag i det.

Ann-Marie Nilsson (C) har som kommunstyrelsens ordförande det högsta politiska ansvaret för Jönköpings kommun. Det är också hon som formellt är chef över stadsdirektör Carl-Johan Korsås, som är kommunens högste icke politiska chef.

— Ann-Marie Nilsson måste naturligtvis ta itu med detta men det tror jag att hon gör också.

Ann-Marie Nilsson har tidigare sagt till JP att rekryteringen av Kaj Stenman inte har följt regelverket.

Annons

— Här har det skett ett fel, så är det. Nu har vi valt att ta extern hjälp, då får det arbetet fortgå så att vi får veta vari felet består, sa Ann-Marie Nilsson då.

JP:s granskning har visat hur Carl-Johan Korsås anställt Kaj Stenman som verksamhetsstödjare och senare gjort honom till chef över hela IT-avdelningen, trots att Kaj Stenman saknar erfarenhet eller utbildning inom IT. Samtidigt fick Kaj Stenman 75 000 kronor i månaden, 16 300 kronor mer än sin företrädare.

Läs mer: Illa skött när stadsdirektören gav hög chef topplön

Kommunens rekryteringspolicy bygger på demokratiskt fattade beslut. När vi har gått igenom underlaget till rekryteringen har det visat sig att Carl-Johan Korsås har frångått i stort sett allt som står i policyn. Det finns ingen ansökan, inget CV eller någon dokumenterad intervju. Och kommunens viktigaste verktyg för att rätt person ska få tjänsten, kravprofilen, saknas. Dessutom har det inte upprättats något löneärende, vilket innebär att det är omöjligt att kontrollera om den höga lönen är rimlig eller inte.

— Det här med rekryteringen av IT-chef och Carl-Johan Korsås agerande kring det är under all kritik, säger Carin Berggren.

Kan man förvänta sig att regler följs längre ned i den kommunala verksamheten när de frångås på högsta nivå?

— Nej, det är ju precis detta det handlar om. Det är därför det är viktigt att reglerna följs av alla.

Hur är ditt förtroende för stadsdirektören nu?

— Det är en trevlig person och han skulle säkert ha kunnat sköta arbetet bra, men det har inte fungerat och det har jag har varit kritisk till länge, säger Carin Berggren och berättar att det bland annat handlar om att Carl-Johan Korsås inte varit bosatt i Jönköping.

— Men den här historien med rekryteringen är inte ok någonstans. Vi riskerar att förlora väldigt mycket bra tjänstemän när vi har chefer som agerar så.

Anser du att Carl-Johan Korsås kan sitta kvar?

— Om man saknar förtroende så är det väl ganska uppenbart att jag inte tycker det.

Läs mer: Korsås förnekar guldkantad chefsuppgörelse

Läs mer: Sylvebo: Bedrövligt, Jönköpings kommun