JP:s granskning har avslöjat en härva av brister när stadsdirektören Carl-Johan Korsås rekryterade IT-chefen Kaj Stenman. IT-chefen anställdes utan konkurrens med andra - tjänsten annonserades inte ut. Och den höga lönen är svår att motivera eftersom det inte finns något löneärende.

— Jag har noterat att det har skett rekrytering på ett sätt som inte är förenligt med den policyn vi har, säger kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C).

Som kommunstyrelseordförande är hon stadsdirektörens chef.

Vad gör du åt situationen? Har du pratat med stadsdirektören?

— Det är klart att vi pratar om situationen. Det pågår ett arbete med en extern utredning. Utifrån uppgifterna som har kommit in får man gå igenom vad det finns för saklig grund och var det brister, säger hon.

"Ska gå korrekt till"

Kommunens rekryteringspolicy bygger på demokratiskt fattade beslut. När vi har gått igenom underlaget till rekryteringen har det visat sig att Carl-Johan Korsås har frångått i stort sett allt som står i policyn. Det finns ingen ansökan, inget CV eller någon dokumenterad intervju. Och kommunens viktigaste verktyg för att rätt person ska få tjänsten, kravprofilen, saknas.

Annons

— Nu är politikerna inte med i den här rekryteringen, men när vi rekryterar förvaltningschefer är vi som ansvariga kommunalråd med och då brukar vi vara väldigt noga med hur man rekryterar och att man följer regelverket, säger Ann-Marie Nilsson.

Hon säger att de här reglerna är viktiga eftersom kommunen är en skattefinansierad verksamhet som ska vara öppen och transparent.

— Det är viktigt att det går korrekt till och att man låter människor söka tjänsten.

Har det varit så i det här fallet?

— Nej, här har det brustit.

Hur är ditt förtroende för stadsdirektören?

— Här har det skett ett fel, så är det. Nu har vi valt att ta extern hjälp, då får det arbetet fortgå så att vi får veta vari felet består.

Ann-Marie Nilsson säger att kommunen har många regler att hålla koll på och att det är mänskligt att begå misstag.

— Här har skett ett misstag, men vi har reglerna för att de ska följas.

Det är ju väldigt många regler som har frångåtts, är det då ett misstag?

Det kan inte jag avgöra, vi har extern hjälp som tittar på de uppgifter som har kommit, och försöker se vari felen består och hur det kunde hända.