Hon säger att det alltid har kostat att ta körkort, att det inte är nytt att alla inte har råd.

— Att ha en färdig gymnasieutbildning och körkort är förstås en bra ingång i arbetslivet. Men jag tycker inte att det här är syftet med studielånet. Alla jobb kräver heller inte körkort, säger hon.

Men om det blir lättare att få jobb?

— Det kan ju vara på det viset. Men att börja med att ha ett lån att betala tillbaka på, jag tror inte att det var syftet med studielånets uppkomst.

Hon säger att hon inte är säker på att det är ekonomin som gör att färre unga tar körkort än tidigare.

— Det skulle kunna vara att de är mer medvetna om miljön, att de väljer att åka kollektivt.

CSN
CSN