Kommunens alkoholpolicy är tydlig (se faktarutan här intill). Det får inte förekomma någon alkohol. Ändå hade chefen enligt de uppgifter Jönköpings-Posten fått samlat in pengar från personalen i förväg för att skaffa öl till resan. Drickandet ska ha börjat redan innan gruppen kommit fram till studiebesöket.

Nykter alkoholist

Kommunens alkoholpolicy

Kommunen är en alkoholfri arbetsplats. Det är inte tillåtet att:

- dricka alkoholhaltiga dry..

Kommunens alkoholpolicy

Kommunen är en alkoholfri arbetsplats. Det är inte tillåtet att:

- dricka alkoholhaltiga drycker på arbetstid

- komma alkoholpåverkad eller i ”bakrus” till arbetet (som i sig leder till nedsatt arbetsförmåga)

Källa: Alkohol- och drogpolicy för anställda i Jönköpings kommun Ks/2013:152

Alla förvaltningar ska skriva i sin verksamhetsplan hur de arbetar med målen i det alkohol- och drogpolitiska programmet. Den aktuella nämnden skriver:

Ingen speciell handlingsplan har framtagits för att integrera arbetet i det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen anser att den är en naturlig del av detta arbete.

Inga specifika resurser finns avsatta för detta arbete.

Som om inte det vore nog så hade en av de anställda missbruksproblem och chefen hade varit inblandad i att ta fram ett rehabiliteringsprogram. Öldrickandet på bussen innebar ett återfall.

– Det här är någonting som har skett som vi absolut inte kan stå bakom. Det är svårt för en person med beroendeproblematik att hantera en sådan situation, säger Bodil Nordberg Grahn, verksamhetschef på kommunhälsan.

– Jag säger inte något om de tar en öl i baren på hotellet. Men det måste finnas ett ansvar även hos arbetsgivaren, säger en person med insyn som vill vara anonym.

Bodil Nordberg Grahn ser också allvarligt på händelsen.

– Det här är ju bara sorgligt, säger hon.

Mot policyn

Kommunens alkoholpolicy är tydlig och ”alla förvaltningar ska i sina verksamhets- och investeringsplaner skriva in hur de planerar att arbeta för att uppnå målen i det alkohol- och drogpolitiska programmet”. Dessutom ligger det på varje förvaltningschef att ”ta fram konkreta handlingsplaner för varje förvaltning om hur förvaltningen ska tillämpa policyn på arbetsplatserna som en del av det ordinarie arbetsmiljöarbetet”.

Kommunens chefsjurist Ulrika Rosander bekräftar att det är solklart vad som gäller.

– Det ligger i varje chefs ansvar att känna till de regler och riktlinjer som finns, säger hon.

Obehagligt samtal

När Jönköpings-Posten i måndags fick kännedom om vad som hänt på studieresan och började ställa frågor kom ytterligare en kalldusch för den anställda. Då hade Jönköpings-Posten inte varit i kontakt med någon på den aktuella förvaltningen.

Cheferna hade ändå listat ut vem det rörde sig om och en av de två cheferna som var med på resan ringde upp den anställda på tisdagsmorgonen. Den anställda upplevde samtalet som mycket obehagligt, fick reda på att den anställda var namngiven och att det "kunde bli problem med jobbet" om allt kom ut i tidningen. Till saken hör att den anställda själv inte kontaktat Jönköpings-Posten, tidningen visste i det läget inte ens vad personen hette eller vilken avdelning det gällde.

Senare under måndagen ringde personalchefen upp den anställda och försäkrade att det inte fanns någon risk att jobbet skulle påverkas av vad Jönköpings-Posten eventuellt skrev om saken. Då hade den anställda redan gått hem eftersom det tidigare samtalet gjorde att den anställda mådde så dåligt.