LÄS MER: Miljöstrategen: kunskapen saknas inte

LÄS MER: Jönköping får nytt cykelprogram

Förra året skulle Jönköpings kommun ha genomfört 47 åtgärder och nått åtta miljömål genom ett program för hållbar utveckling.

Resultatet? Bara hälften av miljömålen nåddes och 45 procent av åtgärderna genomfördes. Nu kräver stadskontoret att alla förvaltningar växlar upp arbetet och prioriterar miljön högre.

- Det låter som att vi inte gör något. Men det gör vi, säger kommunalrådet Carin Berggren (M).

På torsdagens fullmäktige poängterade hon och flera andra politiker att det finns förklarliga skäl till varför åtgärder inte har genomförts i tid.

Annons

Det handlar om stora utredningar som tar tid att genomföra eller att kommunen i vissa fall är beroende av andra aktörer, som regionen när det gäller länstrafiken eller domstolsbeslut.

- Många åtgärder pågår ju. Vi måste vara tydliga med att tala om det, annars kan det verka riktigt uselt, säger Carin Berggren.

De mål och åtgärder som inte nås eller bara nås delvis 2016 flyttas nu fram.

Några av dem är:

* Analysera hur långt kommuninvånarna har till lättillgängligt grönområde.

* Minst 25 procent av livsmedelskostnaden i de kommunala köken ska utgöras av ekologiska varor.

* Nytt program för hållbart resande.

* Översyn av cykelprogram.

* Kemikaliekrav ska ställas på byggmaterial vid nybyggnation/större ombyggnation av kommunala fastigheter.

* Minst 55 procent av hushållsavfallet ska gå till materialåtervinning.

* Kommunen har heller inte satsat tillräckligt med pengar snabbt nog på förorenade områden, trädvård, utredning av ras- och skredområden eller utvärdering av elfordon.