LÄS MER: Munksjön är kommunens ansvar

På botten av Munksjön råder syrebrist och i sedimenten har tungmetaller ansamlats.

Fakta: Munksjösmutsen

Munksjöns ekologiska status är inte bra.

På botten råder syrebrist och i sedimenten har tungme..

Fakta: Munksjösmutsen

Munksjöns ekologiska status är inte bra.

På botten råder syrebrist och i sedimenten har tungmetaller ansamlats.

Tidigare utredningar av sjön har gjorts gemensamt av kommunen, Munksjö AB och länsstyrelsen.

Inventering, riskklassning och riskbedömning har gjorts.

Nästa steg blir att utreda vad som kan göras åt problemen och om det är ekologisk, tekniskt och ekonomiskt rimligt.

Länsstyrelsen har pekat ut Munksjö AB och Jönköpings kommun som huvudansvariga för gifterna i Munksjön, genom pappersbruket och Simsholmens avloppsreningsverk.

Som JP har rapporterat tidigare svängde länsstyrelsen och valde att lämna Munksjö AB utan ansvar att utreda den smutsiga sjön.

Istället vill man att Jönköpings kommun tar på sig hela ansvaret, eftersom det är enklare om en part sköter utredningen. Kommunen fick två val: att frivilligt ta på sig utredningen, eller att tvingas till det genom ett föreläggande.

Inget beslut

Annons

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) skriver i ett yttrande att det är viktigt att miljöarbetet vid Munksjön inte stannar av. Därför tycker hon att det är rimligt att kommunen tar på sig huvudansvaret för åtgärdsutredningen.

— Länsstyrelsen meddelade oss att vi kan göra det här genom ett föreläggande, eller frivilligt. Vi är överens om att det är bättre att göra det frivilligt, säger hon.

Ändå skickades ärendet tillbaka när politikerna i kommunstyrelsen på onsdagen skulle ta ställning till förslaget som går ut på att göra som länsstyrelsen vill och stå för kostnaden för att ta fram åtgärder för att rena sjön och därmed ombudgetera 500 000 kronor för ändamålet.

— Vi har förberett ärendet, våra tjänstemän har överlagt med länsstyrelsen. Men vi vill att de muntliga synpunkterna skickas till oss skriftligt. Det är bara det vi inväntar, säger Ann-Marie Nilsson.

Åtgärd: Inget

Efter åtgärdsutredningen är gjord återstår att se om det är ekologiskt, tekniskt och ekonomiskt rimligt att göra något åt smutsen. Det skulle i så fall kunna handla om att muddra sjön, eller täcka över sedimenten. Ett tredje alternativ är att inte göra något alls.

Om det blir aktuellt att åtgärda smutsen kommer länsstyrelsen behöva uppdatera sin ansvarsutredning, för att se vilka aktörer som är skyldiga till utsläppen genom åren.

Jönköpings kommun kan ersättas för kostnaderna för åtgärdsutredningen.