Socialförvaltningens framtidsspaning fram till 2020 ser lovande ut för alla sjuksköterskor, undersköterskor och andra som jobbar inom vård och omsorg i Jönköpings kommun. Om personalrörligheten är oförändrad räknar förvaltningen med att behöva rekrytera ett par tusen personer, och då har de inte räknat med att kommunen växer eller att befolkningen förmodligen kommer att ha ett ökat behov av välfärdstjänster.

Redan nu är det svårt att hitta tillräckligt med folk och det kommer alltså att hålla i sig. Och i och med den fortsatta konkurrensen om till exempel sjuksköterskor kommer lönerna då att stiga ytterligare. Men fler måste söka sig till dessa yrken.

Annons

— Jag tror att vi redan tidigt måste se till att ungdomar får upp ögonen för våra vårdutbildningar. Vi skulle behöva ha ett betydligt högre söktryck, säger Cecilia Hjorth Attefall (KD), ordförande i äldrenämnden.

En arbetsgrupp har börjat titta på hur man skulle kunna bredda rekryteringen. Andra yrkesgrupper skulle kunna bygga upp starka team runt sjuksköterskor och undersköterskor, och avlasta områden som transporter, hygienarbete och annat. Den personalen skulle samtidigt kunna erbjudas att utbilda sig parallellt med att de jobbar.

— Jag tycker ändå att det finns en stor dos av kreativitet och nytänkande inom förvaltningen när det gäller att tänka framåt och hur vi ska jobba med rekrytering.

— Jag tror att vi alla har ett ansvar för att höja statusen på omsorgsyrkena. Vi har en fantastisk personal på många sätt men det är sällan den vardagen synliggörs, säger Cecilia Hjorth Attefall.

Vad skulle du säga till dem som funderar på att söka sig till de här yrkena?

— Då har man sin arbetsmarknad säkrad i framtiden.