Under torsdagens kommunfullmäktige fick Sverigedemokraterna genom en liten del av sin motion om invasiva arter. Hela motionen handlade om att ta fram ett åtgärdsprogram för invasiva arter och informera medborgarna om arterna.

Miljöpartiet och Alliansen stöttade förslaget om att informera invånarna, information ska läggas ut på kommunens hemsida.

– Vill man göra det riktigt lätt för sig kan man länka till länsstyrelsens hemsida där man har information om detta, sa Peter Jutterström (M) kommunalråd som menade att resten av motionen var att slå upp öppna dörrar.

"Är sist ut"

Att Alliansen och Miljöpartiet inte ville stödja hela motionen berodde på att ett naturvårdsprogram är på väg att tas fram, invasiva arter ska finnas med i programmet.

Staffan Eklöf menade att det var bättre att ta beslutet direkt, han anser att frågan är eftersatt.

– Sverige är sist ut i frågan. Det kanske kommer en svensk förordning snart men kommunerna har en roll att spela, sa han.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet stödde inte förslaget, de menade att frågan om invasiva arter främst är en nationell fråga och att underströk att frågan finns med i det kommande naturvårdsprogrammet.

– Jag tycker att frågan får för stor dimension i det här sammanhanget. I naturvårdsprogrammet ska det finnas med hur vi kan informera ytterligare, sa Rolf Wennerhag (S).

Debatterade syfte

Staffan Eklöf (SD) och Jerry Hansson (V) debatterade motionens undertoner och egentliga syfte.

Annons

– När man googlar SD och invasiva arter ser man i hur många kommuner detta har lanserats, det är klart att det finns en undertext. Jag förstår att Eklöf vill att detta går genom för att använda det som exempel på hur SD:s politik breder ut sig, sa Jerry Hansson (V).

– Jag känner oro för demokratin när partier låter fördomar om andra styra istället för sak frågorna. Det är vad som händer när Hanson så fult associerar förslaget med undertexter, svarade Staffan Eklöf (SD).

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter eller djur från andra delar av världen som riskerar at..

Invasiva arter

Invasiva främmande arter är växter eller djur från andra delar av världen som riskerar att slå ut den biologisk mångfalden i andra länder.

Invasiva arter räknas globalt som det största hotet mot biologisk mångfald.

2015 tog EU fram en förordning för att stoppa spridningen av invasiva arter.