Det är tillåtet för allmänheten att fiska kräftor i Vättern under helgerna mellan den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i december. Men fisket omgärdas av relativt omfattande regler som den som fiskar är skyldig att kunna.

Detta gäller vid kräftfiske i Vättern

Länsstyrelsens regler för kräftfiske på allmänt vatten gäller även på kommunens vatten, ut..

Detta gäller vid kräftfiske i Vättern

Länsstyrelsens regler för kräftfiske på allmänt vatten gäller även på kommunens vatten, utom i de fall där reglerna säger annat.

Det åligger den fiskande att ta reda på vilket som är kommunens vatten.

Tillståndet gäller från land och 300 meter ut.

Det är tillåtet att fiska från båt.

Kräftfiske på kommunens och allmänt vatten börjar alltid den andra fredagen i augusti och pågår till och med andra söndagen i september.

Fiske är endast tillåtet på helger från fredag klockan 17 till söndag klockan 17.

Max 6 burar per fiskare.

Vanliga kräftburar ska användas och buren får inte vara större än en meter på någon ledd.

Person som lagt bur ska vara med när denna tas upp.

Flöten, burar och sumpar ska vara märkta med namn och telefonnummer, även nere vid själva buren.

Varje mjärde ska vara försedd med minst två flyktöppningar med en diameter på minst 28 mm.

Vid utläggning från båt ska redskapen märkas enligt länsstyrelsens regler.

Kräftor som är mindre än 10 cm ska omgående släppas tillbaka på den plats där de tagits upp.

Om två personer samtidigt vill lägga burar på samma plats, har den yngste företräde.

Det är inte tillåtet att fiska för att sälja.

Man ska använda sunt förnuft och visa tillbörlig hänsyn till andra aktiviteter likväl som till andra fiskande.

Den som inte har markägares tillstånd får fiska kräftor 300 meter från stranden eller en ö. Men också på kommunens strandnära vatten är det tillåtet att fiska.

— Det har varit tydligt att många inte har koll på reglerna eller struntar i dem. Många lägger också burar på vatten som inte tillhör kommunen, säger Michael Bergström, fisketillsynsman på Länsstyrelsen.

Michael Bergström berättar att kommunen tidigare år inte har kontrollerat att reglerna efterföljs på deras vatten eller om burarna ligger på rätt område.

Annons

— Det finns kartor på kommunens hemsida som visar vad som är kommunens vatten. Allt annat är enskilt och där får man inte lägga burarna utan tillstånd från markägaren.

Jönköpings sportfiskeklubb

I år har kommunen anlitat Jönköpings sportfiskeklubb för att kontrollera att reglerna efterföljs och att burarna ligger på rätt plats.

— De har fått en genomgång av mig och de kommer att kontrollera att burarna är märkta, att de har flyktöppningar och att de ligger på kommunens vatten. Man får fiska med max sex burar, säger Michael Bergström.

När kräftfisket inleds fredagen den 11 augusti kommer medlemmar i Jönköpings sportfiskeklubb att finnas på plats vid ramperna för att informera om vilka regler som gäller. Sedan kommer de att göra kontroller ute på sjön.

— Mycket vatten här i söder är kommunens men inte allt, därför är det viktigt att de som ska fiska tittar noga på kartorna, säger Michael Bergström.

Vilken del av Vättern som tillhör Jönköpings kommun kan du se på kartorna i bildspelet till den här artikeln. Kartorna kan också laddas ner från kommunen hemsida.