Det var Bengt-Åke Berg (V) som presenterade Vänsterpartiets tillägg till bostadsförsörjningsprogrammet; att kommunen börjar använda sig av ordet byggaktör istället för byggherre.

Ganska snabbt började såväl fullmäktiges ordförande som ledamöter använda sig av ordet under sammanträdet och när det var dags för omröstning ställde sig alla partier bakom förslaget.