I oktober fick Jönköping ta emot 49 barn och hittills i november har det kommit 63 barn som har anvisats till kommunen.

— Fortsätter det i den här takten tar vi emot 100 barn på en månad, det är en jättekraftig ökning, säger Åsa Jonsson Sköld, flyktingchef.

För bara nio månader sedan hade Jönköping 17 avtalade platser. Men det totala mottagandet av flyktingbarn är uppe på 246.

Utöver dessa har det också kommit 76 direktinresta barn, som ännu inte har haft kontakt med Migrationsverket. Även dessa måste få tak över huvudet.

Kommunen har på kort tid startat ett flertal hem för vård och boende, HVB, för att snabbt kunna ge plats åt alla barn och tonåringar. Men nu har det tagit stopp.

— Vi har i flera månader tänkt att hur ska vi klara situationen om tre veckor, hittills har det löst sig. Men nu är vi inne i ett mycket allvarligt läge och vi ser att vår kapacitet att ta emot fler anvisade kommer att ta slut i början av december, säger Åsa Jonsson Sköld.

Alla HVB har förtätats och är nu fyllda till brädden. Det är också mycket ont om externa HVB-platser och eftersom inflödet av flyktingbarn fortsätter att öka måste fler hem startas.

Andreas Sturesson (KD), kommunalråd, är även han mycket oroad över hur man ska lösa situationen.

— Vi vädjar, om det finns någon av Jönköpings-Postens läsare som kan ställa lokaler till förfogande, som vi inte känner till, hör av er till oss, för det kommer så många barn nu och vi har inga handlingsalternativ, säger Andreas Sturesson.

Lokalerna måste vara så stora att de kan rymma plats för minst 10–15 barn.

Vad händer om ni inte hittar nya lokaler?

— Jag kan inte svara på det. Men jag ger inte upp hoppet än, säger Åsa Jonsson Sköld.

Fotnot: Fastighetsägare som har lokaler att hyra ut där flyktingbarn kan bo kan höra av sig till kommunens bostadsenhetschef Mia Chaib, via kommunens kontaktcentrum. Telefonnumret är 036-10 50 00

HVB