Relaterat: ”Torkan kan bli väldigt tråkig för både människor och djur”
Relaterat: Habo kommun erbjuder foder till bönderna
Relaterat: Ny värmebölja kopplar grepp – kan bli 30 grader i helgen, enligt SMHI
Relaterat: Siewert erbjöd hö – då blev han fullkomligt nedringd: "Helt otroligt"

Både träden och gräset blir allt gulare och lantbrukarna får svårare och svårare att få gräset att räcka till. Jönköpings kommun äger mycket mark och har nu inventerat hur mycket åkrar och ängar som finns i obebodda områden. Hittills har man fått ihop 100 hektar mark, en hektar mark är ungefär lika mycket som en fotbollsplan.

Hur kan de kommunala ängarna och åkrarna var gröna medan andra är gula och nervissnade?

– Bra fråga. Men runt vissa marker växer det träd och det gör att gräset har klarat sig bättre. Vi håller på och inventerar markerna, säger Stefan Fogelberg.

Kommunens lantbrukare kan antingen ringa till kommunens kontaktcenter eller gå in på kommunens hemsida. På hemsidan uppmanas lantbrukarna att skriva in sitt namn, adress, mobilnummer och hur många djur de har.

– Sedan får bönderna åka och titta på marken. De får själva hägna in dem, säger Stefan Fogelberg.

Varken han eller någon annan på tekniska kontoret har en aning om hur många djur som kan få åka på kommunalt grönbete. Men han hoppas på att djuren ska kunna forslas iväg redan i början av nästa vecka.

Ytterligare foderhjälp är på väg till bönderna. Idag fick tekniska kontoret klarsignal från Räddningstjänsten för att få slå gräs.

– Det har ju varit eldningsförbud och det finns risker med att slå gräset. Men idag fick vi veta att vi ändå kan göra det om vi är försiktiga, säger Stefan Fogelberg.

Annons

Hit vänder man sig

Antingen ringer man kommunens kontaktcenter: 036– 10 50 00 eller

så går man in på J..

Hit vänder man sig

Antingen ringer man kommunens kontaktcenter: 036– 10 50 00 eller

så går man in på Jönköpings kommuns hemsida: www.jonkoping.se och letar vidare på första sidan,