"Fy fan vad pinsamt." "Hur svårt kan det vara att stoppa?", "Det borde inte ens vara ett problem som behövs lösas!". ”Fy fan för att bada i avloppsvatten." Kommentarerna på sociala medier är många och starka efter Jönköpings-Posten skrivit om strandsnusket vid Vättern.

Fakta: Här ska det vara säkert att bada

Lista över badplatser:

Axamobadet, Bunnströms badplats, Gränna badlagun, Hunnerydsbadet,..

Fakta: Här ska det vara säkert att bada

Lista över badplatser:

Axamobadet, Bunnströms badplats, Gränna badlagun, Hunnerydsbadet, Lovsjöbadet, Munkabobadet, Rocksjöbadet, Stråkenbadet, Tahebadet, Tenhultsbadet, Uddebobadet, Västersjöbadet, Vätterstranden, Åsabadet och Örserumsbadet.

Jönköpings kommun gör regelbundna vattenanalyser och tillhandahåller livräddningsutrustning på platsen. Detta eftersom friluftsbaden måste följa EU-direktiv.

Källa: Jönköpings kommun

— Detta är väldigt tråkigt och olyckligt. Detta med bräddning har pågått i årtionden och arbetet med VA-systemen skulle ha påbörjats för trettio år sedan. Nu kan vi bara fortsätta med arbetet, säger Tekniska nämndens ordförande Anders Jörgensson (M) och berättar att det ska diskuteras akuta åtgärder vid nästa sammanträde.

Tekniska kontorets ansvar

Enligt Susanne Wismén (KD), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden är bräddningen ett känt problem inom kommunen. De lägger sig först i om vattnet visar sig vara otjänligt.

— Jag tror att tekniska kontoret prioriterar det som måste prioriteras i det här arbetet. Detta är ett samarbete mellan olika förvaltningar och det är viktigt att vi förlitar oss på varandras kompetens. I dagsläget ligger det på tekniska, säger Susanne Wismén.

Systemet klarar inte mycket regn

Annons

Den 3:e juli klockan tre på morgonen kom mycket regn som orsakade bräddningen som visade sig föra ut bland annat avföring och bindor i Vättern. Det handlar alltså om en aktuell bräddning och inte ett utsläpp för flera veckor sedan, som det först antogs. Detta enligt Roger Rodin, chef för VA-avdelningen på tekniska kontoret i Jönköpings kommun.

Hur mycket har det regnat?

Enligt SMHI:s observationer under det aktuella dygnet, den 3:e juli, uppmättes 5,5 millimeter nederbörd vid den närmaste mätstationen på Visingsö. 7,3 millimeter observerades vid väderstationen vid Tomtabacken.

Detta kan jämföras med midsommaraftons regn den 23:e juni då det föll mellan 21 och 30,4 millimeter enligt respektive mätstation.

Lösningen långt borta

Enligt Roger Rohdin har pumpstationen vid Talavid ett galler för att samla upp nedspolat skräp så att det inte följer med ut i vattnet. Det har tidigare inte fungerat optimalt och på de äldre stationerna kan ett uppsamlande galler inte ordnas i nuläget.

— Stationen vid Östra verket är i gott skick. Det finns inte utrymme för att placera galler vid de andra stationerna men det ingår ju i arbetet med det nya ledningssystemet att de också görs om, säger Roger Rhodin.

60 miljoner per år

Vid områdena Rosenlund och Liljeholmen ska arbetet påbörjas 2020 eller 2021 enligt tekniska kontorets planering. Enligt Roger Rhodin kommer problemet vara eliminerat när arbetet är färdigt.

— Det läggs runt 50 till 60 miljoner varje år på detta.

Susanne Wismén (KD), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden:

— Vi kommer med all säkerhet diskutera detta nu när det fått så stor uppmärksamhet.