Frågan var en av dem som diskuterades på förra veckans möte i just kommunstyrelsen.

För en tid sedan förlängdes mötena från en eftermiddag till en heldag…

— Motivet till det var att vi skulle få tid till studiebesök under förmiddagen. Risken är nu att agendan kommer att dra över även vid nästkommande möte, säger Gert.

Två företagsbesök

Vid onsdagens möte gjorde ledamöterna två företagsbesök under förmiddagen; Kinnarps och Mastec.

Att tillfälligt minska på företagsbesök och andra aktiviteter utanför ärendelistan skulle kunna vara ett sätt att komma hem tidigare.

Thomas Axelsson (KD) har själv inga problem med sena kvällar i politiken. Men samtidigt tror han att tidsåtgången avhåller många yngre från att bli politiker. Själv är han 60 år, vilket också är snittåldern inom kommunstyrelsen.

— En annan lösning som har diskuterats är att öka antalet möten. Nu klumpas det ihop i januari för att ärendena inte ska stanna av i väntan på beslut, konstaterar han.

”Handlar om att planera”

Annons

Sedan några år tillbaka är det inget fullmäktige i februari. Det är i sin tur en effekt av att det är lugnt politiskt under senare halvan av december. Flertalet av de ärenden som processades i kommunstyrelsen den 10 januari – och som ska upp i fullmäktige den 29 januari – förbereddes i arbetsutskottet redan den 6 december.

Skulle ytterligare en uppsättning arbetsutskott, kommunstyrelse och fullmäktige i februari hjälpa upp situationen?

— Tiden för mötena är bestämd långt i förväg, det handlar mer om att ordföranden planerar bättre snarare än att lägga in flera möten. Att de tidvis blir långa tror jag inte är så fartligt som att det tenderar att bli extrainsatta möten – en del ledamöter kan få svårt att komma ifrån på jobbet, säger kommunstyrelsens vice ordförande Kenth Williamsson (S).

Redan den här veckan är ett extra kommunstyrelsemöte på torsdagen inplanerat.

Många medborgarförslag

Den kanske största frågan i det här sammanhanget är om kommunstyrelsen hanterar rätt frågor. Borde en del typ av ärenden omprioriteras/delegeras? Mycket tid går åt till att diskutera ett ökande antal medborgarförslag…

— De tyder på ett stort engagemang och jag tycker det är viktigt med en ordentlig beredning och diskussion i kommunstyrelsen. Där är det nog bara att acceptera och gilla läget, säger Thomas Axelsson.

Kenth Williamsson ser ett par tillfälliga omständigheter som kan ha påverkat:

— Under det senaste året har vi fått nya ordföranden i två tunga nämnder, samtidigt som 5–6 av de kommunala förvaltningarna och bolagen har bytt ledning. Det kan ha påverkat sättet att bereda ärendena, liksom att det har varit många och långa diskussioner om målsättningar.