Skorsten & vent Claes Abrahamsson förlorade vid årsskiftet kommunens sotning i Mullsjö och Habo. Men företaget har fortsatt många uppdrag i kommunerna runt Södra Vätterbygden.

Claes Abrahamsson anser att de problem som uppstått, med bland annat dubbla fakturor, beror på att kommunerna behandlar ansökan om annan sotare för långsamt. Han känner sig motarbetad och svartmålad av kommunerna.

– De verkar medvetet vilja bromsa. Ett medgivande ska ske inom en vecka och inte ta flera månader.

Värst är det, enligt Abrahamsson, i Mullsjö där det har hänt att det har tagit fyra månader innan ett medgivande är klart.

Annons

– Sotning ska ske inom ett visst intervall och när det tar så här lång tid blir konkurrensen lidande och kunderna blir lidande.

Han har även erfarenhet från Hylte och Aneby kommuner och säger att det där sköts mycket smidigare.

– Om alla bara gjorde sin sak skulle det här inte vara något problem.

Clas Lövgren på räddningstjänsten menar att man jobbar så fort som möjligt. I Jönköping tar det ungefär en månad från att ansökningarna kommer in till att medgivandet är klart. Just nu ligger 200 ansökningar i Jönköping och lika många i Habo och Mullsjö.

– Vi har inte klarat det snabbare. Det är inte bara att stämpla, utan vi måste undersöka att eldstäderna finns med i registret, inte har allvarliga brister och att det är rätt person som står bakom ansökan.

Tyder de många ansökningarna på ett missnöje med den nya sotaren Gösab?

– Det finns de som tycker det, men jag har ingen känsla för det egentligen. Jag tror mer det handlar om en aktiv marknadsföring från andra entreprenörer.

Lövgren avvisar bestämt att kommunen lyfter fram Gösab och svartmålar andra aktörer.

– Vi har inga synpunkter om någon vill använda en annan sotare. Problemet är när folk uppfattat att allt är som vanligt när de väljer den sotare de tidigare har haft.