Att det kommer att bli trångt i området runt kommunens nya äldreboende Mejeriet och VSBo:s två punkthus, har varit känt ända sedan planskisserna presenterades. Bland annat fick återvinningsstationen flyttas.

Relaterat: Andra återvinningen tillbaka – här ligger den nu

Men mest snack har det varit runt parkeringssituationen. Ett tag var man inne på att bygga ett parkeringsgarage.

Läs mer: Vaggeryds kommun får sitt första parkeringshus

Det före detta bankhuset har i dag två butikslokaler med front mot Storgatan i Skillingaryd. Där inryms i dag bland annat NBV.
Foto: Gunnar Höglund

”En bättre helhetslösning”

Men de kommunala planerna ändrades. En byggnad för att parkera bilar på höjden ansågs inte försvarbar i lilla Skillingaryd. Nu är kommunen istället på väg att köpa fastigheten Gästgivaren 2, med adressen Storgatan 6 - även kallat Sparbankshuset.

– Ett köp av fastigheten gör att vi kan få en bättre helhetslösning för hela området. Det gör också att rådigheten vad gäller mark och fastigheter ökar - kommunen har behov av lokaler i Skillingaryd.

Det säger kommunalrådet Gert Jonsson (M), som konstaterar att man redan i dag använder de gamla banklokalerna som ersättningslokal när förskolan Bullerbyn byggs om. Fastigheten kan även komma väl till pass vid omflyttningar som inkluderar gamla turisthotellet. I den byggnaden finns i dag hemtjänsten, som enligt planerna ska inrymmas i nya Mejeriet. Där finns även företagshälsovården Avonova.

Relaterat: Här tas första spadtaget på Mejeriet

Hyresgästerna får bo kvar

– Ytterligare ett användningsområde är som arkiv. Där finns bland annat det gamla bankvalvet, säger Gert Jonsson.

Annons

Vad ska hända med de hyresgäster som finns i fastigheten?

– De får bo kvar.

Hur har ni kommit fram till köpeskillingen på 7,25 miljoner?

– Vi har anlitat två externa värderare och gjort en samlad bedömning. Och därefter förhandlat vidare med PHL fastigheter.

Tidsplanen för fastighetsköpet är godkännande av kommunstyrelsen och ett fullmäktigebeslut i slutet av januari. Tillträdet skulle då kunna ske redan i februari.