I måndags mötte Peter Billfeldt och två anställda från den ägargrupp som vill bygga och hyra ut en ny fotbollsarena på Jordbrovallen politikerna i ledningsutskottet. Ett möte som Anna Mårtensson (L) beskrev som "under all kritik."

På det mötet bestämdes det att politikerna i kommunstyrelsen i onsdags skulle få siffror på ägargruppens förslag. Siffrorna skulle komma från Peter Billfeldt.

LÄS MER: Mårtensson (L): ”Alla mina varningsklockor ringer”

I onsdags morse skickade Peter Billfeldt ett sms med ett förslag till en årshyra för fotbollsarenan. Carl–Johan Korsås ansåg inte att den siffran räckte.

— Jag ringde upp Peter Billfeldt och förklarade att det inte går att komma med ett sådant förslag till kommunstyrelsen. Det måste finnas en kalkyl, man kan inte gripa en siffra ur luften och jag kan inte förklara den siffran för politikerna utan att ha ett underlag, säger Carl–Johan Korsås.

I siffran för årshyran framgick det inte vad som räknats in i priset, eller vad som inte räknats in.

— Jag förstod till exempel inte om träningsplanerna var medräknade. Det här förslaget håller inte måttet, säger Carl–Johan Korsås.

LÄS MER: Spindeln i nätet talar ut om arenan

Annons

I måndags fick politikerna i ledningsutskottet veta att ägargruppen har planer på att bygga arenor i andra kommuner. I en kommun var ärendet behandlat i kommunstyrelsen.

— Det vanliga är att man då får kontaktuppgifter till den kommunen så att vi kan ta referenser. Men när vi frågade vilken kommun det var fick vi inget svar, säger Carl–Johan Korsås.

Hur länge kan Peter Billfeldt ta upp din tid?

— Det är en bra fråga. Men vill han komma med ett komplett förslag är dörren vidöppen.

LÄS MER: Första mötet ställdes in

Ann–Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, säger också att uppgifterna från Peter Billfeldt inte räcker. Hon vet fortfarande inte vilken ägargrupp det är som vill bygga arenan.

— Vi har fått någon form av hyreskostnad men det räcker inte. Vi kan inte bereda frågan för det fattas väldigt mycket, säger hon och tillägger att Peter Billfeldt fick ett underlag om arenabygget redan i februari av kommunen.

Tror du på Peter Billfeldt?

— Hittills har han inte visat något som jag har betraktat som riktigt seriöst. Då har jag en lång erfarenhet av företagsaffärer inom kommunen, säger Ann–Marie Nilsson.

Ska ni träffa Peter Billfeldt fler gånger?

— Nu har vi haft ett möte och sedan får ägargruppen tala om vilka de är och skicka in vad de har, säger Ann–Marie Nilsson.

LÄS MER: Det går inte att gå vidare om vi inte vet

Enligt Peter Billfeldt är det naturligt att kommunen inte har fått en intresseanmälan.

— Vi har kommit med ett indikativt bud, vad det skulle kosta kommunen att hyra arenan under en avtalsperiod. Det är börsreglerna som förhindrar oss att gå ut med mer, säger han och tillägger att när det blir dags för en konkret förhandling med kommunen ska alla få veta.