Moderaterna ville återremittera ärendet i kommunstyrelsen för fortsatt beredning - men övriga partier röstade nu för det förslag som i tisdags avslogs av en knapp majoritet i socialnämnden. Ärendet skulle enbart ha behandlats i socialnämnden, men under kommunstyrelsens möte på onsdagen väcktes frågan med anledning av det omdebatterade beslutet.

Fakta: Vinterboendet

Som JP tidigare berättat, beslutade en knapp majoritet i socialnämnden, 7 mot 6, i tisdags om av..

Fakta: Vinterboendet

Som JP tidigare berättat, beslutade en knapp majoritet i socialnämnden, 7 mot 6, i tisdags om avslag på Kyrkhjälpens ansökan om finansiering av vinterboendet på Villa Björkhagen fram till och med mars, på en halv miljon kronor. Man sade även nej till kompromissförslaget från ordförande Ola Nilsson (KD) på 180 000 kronor.

Boendet med 30 platser i campingstugorna har redan satts igång av Kyrkhjälpen sedan tre veckor tillbaka.

– Jag har hela tiden sagt att detta är en fråga som är ohyggligt komplex, där hjärta och hjärna inte alltid tycker samma sak. Lösningen är inte tillfälliga bostäder, men vi vill heller inte att någon riskerar frysa ihjäl i Jönköping i vinter. Vi ska inte bygga upp ett välfärdssystem för EU-medborgare här, men i en akut situation måste vi vara medmänskliga, säger Andreas Sturesson (KD), kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

I linje med förslaget från socialnämndens ordförande, handlar stödet till Kyrkhjälpen om 180 000 kronor fram till och med mars nästa år. Den stora skillnaden mot Kyrkhjälpens begäran om 540 000 kronor, är färre bäddar i boendet och inskrivning under endast några enstaka dygn istället för de tio som nu tillämpas. Allt för att det kommunala stödet ska få mer av en tillfällig och akut karaktär.

Annons

– Kyrkhjälpens insatser i vidare bemärkelse med gratis dusch och frukost eller volontärinsatser är inte av akut karaktär på det sättet.

– Ibland tycks människor ha uppfattningen att det från kommunens sida handlar om att antingen stötta Kyrkhjälpens arbete eller inte. Men även om man säger nej till ett stöd försvinner ju inte frågan om människor som är i behov av hjälp, detta är något som socialtjänsten alltid måste hantera, säger Sturesson.

Oppositionsrådet Ilan De Basso (S) är glad över beslutet som gör att Kyrkhjälpen kan fullfölja arbetet.

– Socialdemokraterna tyckte det var viktigt att ge ett positivt besked och understryka hur viktiga Kyrkhjälpens insatser och en stark ideell sektor är. Därför valde vi att lyfta frågan i kommunstyrelsen.

– När Kyrkhjälpen tar ett stort samhällsansvar är det viktigt att också vi kan stötta med ett bidrag. Det går alltid att önska sig mer, men 180 000 kronor ser vi är rimligt för att möjliggöra ett bra arbete under vintern. Samtidigt måste man beakta att det är en komplicerad fråga med gränsdragningsaspekter som vi måste vara uppmärksamma på, säger Ilan De Basso.

Fotnot: Texten uppdateras med fler kommentarer.