Signalkräftan klassas i Europa som en invasiv art då den sprider kräftpest till andra sorters kräftor. Det är i Sverige därför förbjudet att sprida signalkräftor. Trots det tar fiskare med levande signalkräftor från Vättern för att sätta ut i andra sjöar.

— Tittar man på kräftor från andra sjöar kan man se genetiskt att de från början kommer från Vättern. Ju närmare sjön ligger Vättern desto vanligare är det, berättar Michael Bergström, fisketillsynsman på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Annons

Allmänhetens kräftfiske pågår under fem helger från och med den 11 augusti. Fisket är mycket populärt men har genom åren dragits med stölder, sjöfylleri och fiske med olovlig utrustning. Därför har restriktioner även tidigare diskuterats. Men nu ser Michael Bergström det som mycket troligt att fisket kommer begränsas.

— Någonting kommer det att bli för någonting måste göras. Sverige måste ta sitt ansvar och stoppa spridningen. Men exakt vilka begränsningar det kan bli vet jag inte, säger Michael Bergström.

EU-förordningen förbjuder försäljning och transport av 49 invasiva växt- och djurarter. Fisket av signalkräftor i Sverige är i dagsläget undantagna från förordningen.

För att stoppa spridningen av signalkräftan till fler vatten måste nu Havs- och vattenmyndigheten ta fram en handlingsplan. Planen i sin tur ska sedan godkännas av EU för att kräftfisket i Sverige fortsatt ska vara undantaget EU-förordningen.