Sedan mitten av 2000-talet har kommunen gjort flera renoveringar på Kärrsgården, i år byter de tak och investerar i en ny värmeanläggning.

När de har gått igenom intäkter och utgifter har det visat sig att hyrorna varit för låga under flera år.

— Vi har helt enkelt gått back, hyrorna borde ha varit högre tidigare och egentligen hade vi behövt höja än mer för att komma i balans, säger Magnus Sandell.

Annons

Om det sett ut så här i flera år, hur kommer det sig att ni inte upptäckt det tidigare?

— Vi har följt Habo bostäders hyreshöjningar, men kommunen kan inte subventionera boende, vi måste täcka våra kostnader. Samtidigt kan vi inte sätta godtyckliga hyror, det är därför vi följt Habo bostäder.

Hyreshöjningen på nio procent innebär en ökad kostnad från 339 till 595 kronor i månaden beroende på bostadens storlek. De föregående åren har hyran höjts med ett par procent i snitt.

Har ni förhandlat med Hyresgästföreningen om årets höjning?

— Nej, vi har inget avtal med dem och våra hyresgäster är inte medlemmar. Tidigare har vi följt Habo bostäder och de har avtal med hyresgästföreningen.

Om hyrorna behöver höjas även nästa år är inte klart än.

— Det finns inga beslut, först får vi se vad det här ger och om vi kan komma i balans.