Flest blir sjuka i vecka 1 eller 2, tror man. Det är då som flest söker på ordet "diarré" på 1177.se, Vårdguidens hemsida.

Det värsta är alltså framför oss. Ändå har vinterkräksjukan redan slagit hårt mot länet.

– Jönköpings län ligger i topp. Från vecka 27–52 har vi haft flest fall av vinterkräksjuka, per 100 000 invånare.

Men det är bara runt tio fall som rapporterats under vecka 52.

– Det är inte jättemånga men det är ändå så att vi har rapporterat flest fall till Folkhälsomyndigheten, säger Peter Iveroth och tillägger att rapporteringen är frivillig för laboratorierna.

Vissa immuna

10–20 procent klarar sig mot caliciviruset som orsakar vinterkräksjukan, berättar Peter Iveroth, men vi andra kan drabbas flera gånger om.

– Tyvärr är det så. För några år sedan hade vi det besvärligt på medicinkliniken i Värnamo. Det var personal som insjuknade flera gånger i calicivirus. Och i en familj är det ju vanligt att vinterkräksjukan går runt. Det är väldigt smittsamt och det krävs en väldigt liten dos för att man ska bli smittad.

Inga utbrott

I vinter har man sluppit utbrott på restauranger, hittills.

– Det är viktigt med hygienen i köket. Smittad personal kan sprida viruset till maten men viruset kan också komma med råvaror som är sköljda med "calicivatten".

Lugnt över helgerna

Annons

Om vinterkräksjukan upptäcks på en vårdavdelning sätts personal in som enbart tar hand om de smittade patienterna.

– Vi tar alltid prov på patienter som har diarré eller kräkningar så att vi vet om det handlar om calicivirus. De blir isolerade och får egna toaletter så fort som möjligt.

Både influensan och vinterkräksjukan har lugnat ner sig över jul- och nyårshelgen. Men innan jul ökade influensan under december.

Vecka 51 hade 181 personer konstaterats vara sjuka i influensa i hela landet och vecka 52 var siffran 210.

I länet totalt, sedan säsongen började i december, har 26 personer drabbats.

– Säkert har det varit många fler. Men alla hamnar ju inte på en vårdcentral eller på ett sjukhus där man tar ett prov för att se om det är influensa.

Bara början

Peter Iveroth kan inte säga hur allvarlig årets influensatyp är eftersom den inte har kommit igång på riktigt än.

– Det är lite svårt att säga än. Förra säsongens influensa var ganska tuff därför att den var dominerad av den influensatyp som mer drabbar de äldre. Det var väldigt många gamla som blev sjuka förra året.

Det är tre influensatyper som cirkulerar och som man kan vaccinera sig mot.

– Det värsta, räknar vi med, kommer i månadsskiftet januari/februari. Då brukar det peaka för säsongen.

Peter Iveroth påpekar att det fortfarande går att vaccinera sig mot influensa även om vi hunnit in i januari.

– Även om man inte hör till riskgruppen så kan man vaccinera sig om man ska ut och resa, exempelvis, säger han.

Det tar ungefär 14 dagar innan influensavaccinet har någon effekt.