Nyligen uppmärksammades Habo kommun för att ha köpt in städtjänster från ett företag med slavliknande löner.

— För en rättvis konkurrens är det viktigt att anställda hos de företag som vinner kommunala upphandlingar har drägliga löner. Där måste kommuner och andra offentliga arbetsgivare föregå med gott exempel, säger oppositionsrådet Kenth Williamsson.

Annons

I en motion har han därför ställt krav på en ny upphandlingsmodell, där de anställdas avtal ska vägas in. Räcker det exempel med kollektivavtalsliknande löner eller ska det krävas kollektivavtal?

Kommunens upphandlingsenhet konstaterar att liknande krav har ställts från civilminister Ardalan Shekarabi, men att det har mött kritik. Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. Kommunens skulle bli tvungen att anlita experthjälp. Kollektivavtal är inte heller allmänt tillgängliga och saknas ibland på små och medelstora företag.

När riksdagen behandlade frågan i november avslogs förslaget på krav, bland annat med hänvisning till att många små företag skulle få svårt att vara med i upphandlingsprocesser.

— Det är alldeles för tufft att ställa sådana här krav från en liten kommun. Det går ändå aldrig att försäkra sig mot dumhet, menar Gert Jonsson (M).

Upphandlingsenhetens föreslog att motionen ska avslås, vilket arbetsutskottet, med siffrorna 3–2, röstade för. Men när frågan diskuterades i kommunstyrelsen tycktes motståndet ha luckrats upp. Istället tyckte en majoritet, 8–5, att frågan var värd att tittas på en gång till. S fick stöd av MP, V och en av KD:s ledamöter.

Frågan återkommer alltså med mer underlag.