— Sträckan är en viktig del i transportstråket mellan Göteborg och Stockholm, skriver Rune Backlund, regionråd (C) vid Region Jönköpings län, i ett pressmeddelande.

— Det är därför en nationell angelägenhet att stråket får en likvärdig motorvägsstandard hela vägen. Nu måste den här delen av väg 40 pekas ut i den nationella planen, så att ett byggprojekt kan planeras innan kapacitetsbrist uppstår på sträckan.

Annons

Under söndagen lämnades en utredning in till infrastrukturminister Anna Johansson där man beskrev de brister som finns på de fyra milen. En vägsträcka som kommun- och regionpolitikerna kallar en störningskänslig flaskhals.

I dag finns inte de fyra milen mellan Jönköping och Ulricehamn med i den nationella transportplanen, men det är något som man hoppas att det ska bli ändring på.

— Vi räknar med att sträckan pekas ut i den kommande nationella transportplanen. Vi förväntar oss att regeringen tar med en utbyggnad i sina direktiv till Trafikverket. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och inleda arbetet för att eliminera den sista flaskhalsen, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn (S), i den inlämnade utredningen.

Förutom Mattias Josefsson var utredningen undertecknad av Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Jönköping och Rune Backlund, regionråd (C), Region Jönköpings län.